โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ตราประจำโรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา
เรียนดี ประพฤติดี มีน้ำใจ ริเริ่ม รอบรู้ คู่คุณธรรม มีวัฒนธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นสากล
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriwichaiwithaya School
อักษรย่อ ศ.ว.
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา
ก่อตั้ง 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2456
เพลง มาร์ชศรีวิชัย
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา (อังกฤษ: Sriwichaiwithaya School) (อักษรย่อ:ศ.ว.) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาและเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีนักเรียน 2500 กว่าคน ครู 128 คน ตั้งอยู่เลขที่ 68 หมู่ 1 ตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 มีห้องเรียนพิเศษ EIS 2 ห้อง และห้องเรียนปกติ 64 ห้อง ก่อตั้งโดย พลอากาศโทมนตรี หาญวิชัย ม.ว.ม., ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 บนที่ดินของวัดใหม่ปิ่นเกลียว ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา จำนวน 11 ไร่ 2 งาน โดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมสามัญวัดใหม่มุสิการาม

จนกระทั่ง พ.ศ. 2511ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองนครปฐม สอนตั้งแต่ชั้น ป.5 – ป.7 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2516 เจ้าอาวาสวัดวังตะกู เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเพื่อการศึกษา จำนวน 15 ไร่ ทำให้รวมเป็นที่ดินของโรงเรียนจำนวน 26 ไร่ 2 งาน

และในปีถัดมาคือปี พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบบสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2517 โดยมี นายถนอม ตะกรุดแก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ หลังจากนั้นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้รับบริจาคที่ดินและเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนเรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 42 ไร่ 1 งาน 27.75 ตารางวา

ผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

  • ทิพวรรณ ยิ้มสวรรดิ์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 4 พฤศจิกายน 2549 - 30 กันยายน 2555
  • ดร.จตุรงค์ อินทรรุ่ง ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 29 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน

รองผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

  • สุกัญญา สุขสมบูรณ์ กลุ่มบริหารงานวิชาการ
  • สนิท รีนับถือ กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
  • จันทนา รองาม กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
  • ตฤน มีเนตรทิพย์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป

บุคคลที่มีชื่อเสียงในโรงเรียน[แก้]

ปรัชญาของโรงเรียน[แก้]

เรียนดี ประพฤติดี มีน้ำใจ ริเริ่ม รอบรู้ คู่คุณธรรม มีวัฒนธรรม นำความรู้ สู่ความเป็นสากล

คติพจน์[แก้]

นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา แสงสว่างใดเสมอปัญญาไม่มี

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]