โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
ตราประจำโรงเรียน ศรีวิชัยวิทยา
ตราประจำโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา
นตฺถิ ปัญฺญาสมา อาภา
“แสงสว่างใดเสมอปัญญาไม่มี” dd
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Sriwichaiwithaya School
อักษรย่อ ศ.ว. / (S.W.)
ประเภท โรงเรียนมัธยมศึกษา
ก่อตั้ง 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
ผู้ก่อตั้ง พล.อ.ท.มนตรี หาญวิชัย
รหัส 1073180261
เพลง มาร์ชศรีวิชัย
สังกัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 1
เว็บไซต์

โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดนครปฐมก่อตั้งโดย พลอากาศโทมนตรี หาญวิชัย ม.ว.ม., ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม เมื่อพ.ศ. 2499 ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ปัจจุบันโรงเรียนจัดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่6 โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาอยู่ในเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติ[แก้]

ก่อตั้งโดย พลอากาศโทมนตรี หาญวิชัย ม.ว.ม., ป.ช. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2499 บนที่ดินของวัดใหม่ปิ่นเกลียว ซึ่งอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา จำนวน 11 ไร่ 2 งาน โดยแรกเริ่มใช้ชื่อว่าโรงเรียนมัธยมสามัญวัดใหม่มุสิการาม จนกระทั่ง พ.ศ. 2511ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนเมืองนครปฐม สอนตั้งแต่ชั้น ป.5 – ป.7 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2516 เจ้าอาวาสวัดวังตะกู เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินของวัดเพื่อการศึกษา จำนวน 15 ไร่ ทำให้รวมเป็นที่ดินของโรงเรียน จำนวน 26 ไร่ 2 งาน และในปีถัดมาคือปี พ.ศ. 2517 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยา สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 แบบสหศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2517 โดยมี นายถนอม ตะกรุดแก้ว รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ หลังจากนั้นโรงเรียนศรีวิชัยวิทยาได้รับบริจาคที่ดินและเงินงบประมาณเพื่อพัฒนาโรงเรียนเรื่อยมา ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ 42 ไร่ 1 งาน 27.75 ตารางวา

ปัจจุบันสถานศึกษายังคงจัดและส่งเสริมการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้แก่ประชาชนทั่วไป และมีวิวัฒนาการโดยไม่ขาดสาย

แผนการเรียน

  สายวิทย์ - คณิต
  สายสังคม- อังกฤษ
  สายอังกฤษ - จีน
  สายประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)