โรงเรียนราชดำริ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนราชดำริ
มงกุฎเหนือธรรมจักร มีชื่อโรงเรียนตรงกลาง
LOGOSH.gif
ตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอน
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Rajadamri School
อักษรย่อ ร.ด.
ก่อตั้ง 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
เพลง มาร์ชราชดำริ
สัญลักษณ์ มงกุฎเหนือธรรมจักร มีชื่อโรงเรียนตรงกลาง

โรงเรียนราชดำริ เป็นโรงเรียนสหศึกษา กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 34/1 หมู่ 11 แขวงดอมไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้ประกาศตั้งแต่เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พุทธศักราช 2518

ประวัติโรงเรียน[แก้]

โรงเรียนราชดำริเกิดขึ้นโดยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานตัดลูกนิมิตอุโบสถ ณ วัดทุ่งลานนา ทรงพบว่า ในพื้นที่บริเวณนี้ ไม่มีโรงเรียนมัธยมศึกษา เยาวชนขาดการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น จึงมีกระแสพระราชดำรัสแก่ พระครูเนกขัมมคุณาจารย์ เจ้าอาวาสวัดทุ่งลานนาให้ดำเนินสร้างโรงเรียนขึ้น โดยมีผู้บริจาค 5 ท่าน รวมทั้งสิ้นเป็น 19 ไร่ คือ

1. นางฉะอ้อน บุญมาเลิศ

2. นายขุนทอง บุญมาเลิศ

3. นางสมถวิล มีสายทอง

4. นายชิต สว่างเนตร

5. นางลิป ปานเถื่อน

หลังจากนั้นทางกรรมการวัดจึงได้ประสานงานติดต่อกับ กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา และให้ชื่อว่า โรงเรียนราชดำริ ในปี พ.ศ. 2518 เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช มหาราช

สถาบันราชดำริ[แก้]

โรงเรียนราชดำริ
สัญลักษณ์ มงกุฎเหนือธรรมจักร
ก่อตั้ง 13 มีนาคม 2518
อักษรย่อ ร.ด.
พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระโพธิราชการุณย์ฯ
คติพจน์ของโรงเรียน กตัญญู รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความรู้
ปรัชญาของโรงเรียน นตฺถิ ปญญา สมาอาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
คำขวัญของโรงเรียน ตัวอย่างที่ดีมีมากกว่าคำสอน
สีประจำโรงเรียน น้ำเงิน - เหลือง
ต้นไม้ประจำโรงเรียน สุพรรณิการ์