โรงเรียนบ้านไผ่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
โรงเรียนบ้านไผ่
(ข.ก.๕)
ถนนเจนจบทิศ ตำบลในเมือง
อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Banphai School (K.K.5)
อักษรย่อ บ.ผ.
ประเภท มัธยมศึกษา
คติพจน์ นฺตถิ ปฺญญาสมา อาภา
(แสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม
สถาปนา 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491
รหัส 40101265
เพลง มาร์ชโรงเรียนบ้านไผ่
สังกัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์

โรงเรียนบ้านไผ่ (ข.ก.๕) เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาในอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ประเภทสหศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ [1]เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา

ประวัติ[แก้]

โรงเรียนบ้านไผ่ เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2491 เดิมมีที่ตั้งอยู่ ณ เวฬุคามวิทยาคาร โรงเรียนประชาบาล ตำบลบ้านไผ่ เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 จึงได้ย้ายมาทำการสอน ณ ที่ตั้งริมถนนเจนจบทิศ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 207)

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านไผ่มีเนื้อที่ทั้งหมด 42 ไร่ 16 ตารางวา เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ทั้งระดับช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปบ้านทรงไทย ปรากฏอักษร บ.ผ. ประกอบด้านหน้า และมีวงกลมรอบบ้านทรงไทย ซึ่งหมายถึงความรัก ความสามัคคีของทุกคน ที่ได้เข้ามาศึกษาในสถาบันอันมีความพากเพียรอุตสาหะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่วนธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนแต่เดิมนั้นมีตราพลบดีทรงช้างสามเศียร แต่ภายหลังได้ถูกนำออกจนเหลือเพียงแต่ธงสีม่วง-ขาว และได้ใช้เป็นธงสัญลักษณ์ของโรงเรียนเรื่อยมา


ชมรมกีฬายกน้ำหนัก[แก้]

มีการฝึกสอนโดยชมรมยกน้ำหนักเพื่อสนับสนุนทางด้านกีฬา และฝึกฝนนักกีฬายกน้ำหนักที่มีคุณภาพในการคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาทีมชาติสืบต่อไป อันเป็นที่มาของคำขวัญโรงเรียน "การเรียนดี กีฬาเด่น เน้นวินัย ใฝ่คุณธรรม" ที่ไม่ใช่สอนแต่ด้านวิชาการเพียงด้านเดียว แต่มุ่งเน้นด้านการกีฬาไปพร้อมกันด้วย โดยในวันที่ 2-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 โรงเรียนบ้านไผ่ ได้ถูกใช้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และประเภทยุวชน ครั้งที่ 5 [2]

เกียรติประวัติ[แก้]

  1. รางวัลพระราชทาน ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ของกระทรวงศึกษาธิการ ปีพุทธศักราช 2532
  2. รางวัลโรงเรียนแกนนำปฏิรูปการศึกษาดีเด่น กรมสามัญศึกษา ปีพุทธศักราช 2545
  3. รางวัลชนะเลิศประกวดดนตรีไทย ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ พุทธศักราช 2546 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  4. รางวัลห้องสมุดดีเด่น โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2 ปีพุทธศักราช 2549

อ้างอิง[แก้]