โรงเรียนโยธินบูรณะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก โยธินบูรณะ)
โรงเรียนโยธินบูรณะ
Yothinburana School
Yothin logo.jpg
โยธิน ถิ่นคนดี
ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
(ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก)
1162 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

ไทย ประเทศไทย

พิกัด 13°47′49″N 100°31′13″E / 13.79694°N 100.52028°E / 13.79694; 100.52028
ข้อมูล
ชื่ออังกฤษ Yothinburana School
อักษรย่อ ย.บ. / YB
ประเภท รัฐบาล
สถาปนา 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478
ผู้ก่อตั้ง รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม
(ฮง เตชะวณิช)
รหัส 1000100203
ผู้อำนวยการ นายพิชยนันท์ สารพานิช
จำนวนนักเรียน 4,000 คน
สี ██████ ชมพู-น้ำเงิน
เพลง มาร์ชโยธิน
สังกัดการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
เว็บไซต์
โรงเรียนโยธินบูรณะ is located in Bangkok
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนโยธินบูรณะ (Bangkok)
อาคารโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ ที่คาดว่าจะสร้างแล้วเสร็จใน พ.ศ. 2556

โรงเรียนโยธินบูรณะ เป็นโรงเรียนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1162 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478 มีนายภักดิ์ ฉวีสุข เป็นอาจารย์ใหญ่ท่านแรก (พ.ศ. 2478-2479) และนายสันทัด เมี้ยนกำเนิด เป็นผู้อำนวยการท่านแรก (พ.ศ. 2513-2519)

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ อนุมัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2552 เป็นเงิน 12,000 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ บนพื้นที่ 119 ไร่ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ย่านเกียกกาย จึงทำให้สถานที่ราชการต่างๆในบริเวณนั้นจะต้องย้ายไปรวมถึงพื้นที่ของโรงเรียนโยธินบูรณะด้วยแต่ว่าทางรัฐบาลไทยในสมัยนายสมัคร สุนทรเวชได้เตรียมสร้างโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่ให้แทน โดยอยู่ห่างจากสถานที่เดิมไม่เกิน 2 กิโลเมตร คาดว่าโครงการโรงเรียนโยธินบูรณะแห่งใหม่จะสร้างเสร็จภายในปี พ.ศ. 2557

ประวัติโรงเรียน[แก้]

ก่อนที่จะมาเป็นโยธิน[แก้]

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2460 รองหัวหมื่นพระอนุวัฒน์ราชนิยม (ฮง เตชะวณิช) ได้มีจิตศรัทธาสร้างโรงเรียนขึ้นในวัดสะพานสูง เขตบางซื่อ โดยมีอาคารเรียนไม้ 2 ชั้น เครื่องไม้ เสา คานไม้มุงกระเบื้องซีเมนต์ กว้าง 14 เมตร และยาว 25 เมตร แบ่งออกเป็นห้องเรียน 8 ห้อง ห้องประชุม 1 ห้อง และห้องพักครู 1 ห้อง

และเมื่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2460 จึงได้กราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จมาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน และพระราชทานนามโรงเรียนว่า โรงเรียนอนุวัฒน์ศึกษาคาร

ต่อมาเมื่อชุมชนรอบๆ ขยายตัวขึ้น มีผู้คนเข้ามาศึกษามาก มิสามารถขยายโรงเรียนได้อีก ทำให้โรงเรียนคับแคบขึ้น อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้น อาจารย์ภักดิ์ ฉวีสุข จึงได้ไปปรึกษากับ หลวงสุนทรอัศวราช (เลขานุการประจำตัวหลวงพิบูลสงคราม และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) ให้ไปทำรายงานเสนอแก่อำมาตย์ตรี หลวงพิลาศวรรณสาร (พนักงานตรวจการศึกษาแขวงพระนครเหนือ) สนองต่อกระทรวงธรรมการดำเนินการเจรจาขอที่ดิน 3 แห่งจากกระทรวงกลาโหม ได้แก่

 1. ที่ดินกรมทหารสื่อสาร
 2. ที่ดินริมกองทหารสื่อสาร กองพันที่ 1 ด้านเหนือ
 3. ที่ดินระหว่างถนนสะพานแก้ว (ถนนสามเสน)

ในที่สุดทางกระทรวงจึงได้อนุญาตให้ก่อสร้างโรงเรียนบริเวณฝ่ายซ้ายของถนนสะพานแก้ว ตรงข้ามกรมทหารพันม้า (กรมทหารม้ารักษาพระองค์) โดยมีเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่เศษ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2477

โยธินบูรณะ[แก้]

เมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงธรรมการเสนอว่าที่ดินผืนนี้กว้างขวาง และตั้งอยู่ในทำเลระหว่างกลางจากโรงเรียนวัดสะพานสูง และโรงเรียนมัธยมวัดจันทร์สโมสรจึงเห็นสมควรที่จะย้ายนักเรียนทั้ง 2 โรงเรียนมารวมกัน และตั้งชื่อโรงเรียนแห่งใหม่นี้ว่า โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนเป็น โยธินบูรณะ

ส่วนอาจารย์ใหญ่นั้นคือ อาจารย์ภักดิ์ ฉวีสุข ผู้ที่ได้ออกความคิดเห็นที่จะย้ายเป็นคนแรก อาคารเรียนเป็นอาคารเรือนไม้ 3 ชั้น ชั้นละ 7 ห้อง รวม 21 ห้อง ราคาทั้งสิ้น 21,000 บาท อนุมัติเมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2477 เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2477 และสิ้นสุดในปีต่อมา

เมื่อทำการเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2478 แล้ว โรงเรียนมัธยมโยธินบูรณะแห่งนี้มีนักเรียนชายล้วน 516 คน และอาจารย์ 22 คน เปิดสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ซึ่งในปัจจุบันได้กลายมาเป็นสหศึกษาแล้ว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538

 • ในปี พ.ศ. 2551 - วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2554 นายวิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนโยธินบูรณะได้มีมติเปิดการเรียนหลักสูตรของเคมบริดจ์ หรือโครงการนานาชาติ (YBIP : Yothinburana International Program) เป็นโรงเรียนแรกในประเทศไทย
 • ในปี พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน นายพิชยนันท์ สารพานิช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโยธินบูรณะ

โรงเรียนโยธินบูรณะในปัจจุบัน มุ่งมั่นจัดระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม สู่คูณภาพมาตรฐานสากล ปัจจุบันโรงเรียนโยธินบูรณะเป็นโรงเรียนสหศึกษามีนักเรียนทั้งชาย และหญิงทุกระดับชั้น โดยเปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

ข้อพิพาทในส่วนการบริหารงาน[แก้]

ในปี พ.ศ. 2550 นายวิชัย รูปขำดี ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโยธินบูรณะ ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา และกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เพื่อให้ตรวจสอบการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ปกครองในการรับนักเรียน ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองจำนวนมากเกี่ยวเนื่องกับการรับนักเรียน ม.1 และ ม.4 โดยในภาคปกติจะต้องบริจาคคนละ 30,000-50,000 บาท ส่วนภาคภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท และใบเสร็จที่ออกให้เป็นของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ซึ่งผอ. โรงเรียนโยธินบูรณะได้ชี้แจงว่ามีการนำเงินไปทำโครงการต่างๆ เช่น ปรับปรุงห้องเรียน ปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย ฯลฯ แต่นายวิชัยกล่าวต่อว่าทางโรงเรียนไม่ได้แจ้งจำนวนนักเรียนที่รับเพิ่ม รวมถึงไม่แจ้งจำนวนเงินที่ได้รับบริจาค และรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ และเห็นว่าเป็นการกระทำที่ผิด ซึ่งไม่เป็นไปตามประกาศ ศธ.ที่ไม่ให้เรียกรับเงิน[1]

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน[แก้]

 • คติพจน์ "ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต" แปลว่า "ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
 • ตราประจำโรงเรียน
  • คบเพลิง แสงสว่างของคบเพลิง หมายถึง ความรุ่งโรจน์แห่งปัญญา สอดคล้องกับคติธรรมของโรงเรียนว่า ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต
  • กงจักร รูปกงจักรเกี่ยวกับคบเพลิง หมายถึง การก้าวไปข้างหน้า โดยอาศัยปัญญาเป็นเครื่องนำทางและพร้อมที่จะฟันฝ่าอุปสรรคทั้งปวงให้สิ้นไป
  • กระหนกลายไทย กระหนกลายไทยล้อมรอบคบเพลิง กงจักร อักษรย่อ ย.บ. และคติธรรมของโรงเรียนนั้น หมายถึง "ลูกโยธินบูรณะทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม ในขอบเขตของขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย"
 • คำขวัญประจำโรงเรียน เรียนเด่น เล่นดี สามัคคี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม
 • คติประจำใจ โยธิน ถิ่นคนดี
 • สีประจำโรงเรียน
  • สีชมพู หมายถึง ความร่าเริง แจ่มใส ความรักสามัคคี และเสียสละ
  • สีน้ำเงิน หมายถึง ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี มีวินัย และคุณธรรม

อาคารต่างๆ[แก้]

อาคารเรียนหลังแรก สร้างเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2477
อาคารสิรินธร โรงเรียนโยธินบูรณะ สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อ พ.ศ. 2543
แผนผังโรงเรียนโยธินบูรณะ
 • อาคารสิรินธร หรือ อาคาร 1 มี 8 ชั้น
 • อาคาร 2 มี 7 ชั้น
 • อาคาร 3 หรือ อาคารคอมพิวเตอร์/โรงอาหาร/โรงยิม มี 3 ชั้น
 • อาคาร 4 หรือ อาคารโครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP : English Program) มี 4 ชั้น
 • อาคาร 5 หรือ อาคารสวัสดิการร้านค้า มี 2 ชั้น
 • อาคารชั่วคราว มีห้องประชาสัมพันธ์, ห้องพัฒนาผู้เรียน, ห้องประชุมกิจการนักเรียน, ห้องพยาบาล, ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.ต้น

รายนามอาจารย์ใหญ่ และผู้อำนวยการโรงเรียน[แก้]

ลำดับ รายนามอาจารย์ใหญ่[2] เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 นายภักดิ์ ฉวีสุข
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2478 พ.ศ. 2479
2 นายเปรื่อง สุเสวี
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2479 พ.ศ. 2487
3 นายเชื้อ สาริมน
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2487 พ.ศ. 2491
4 นายสนอง สุขสมาน
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2491 พ.ศ. 2495
5 ขุนศิลปการณ์พิศิษฏิ์ (ประเสริฐ จุลฤกษ์)
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2495 พ.ศ. 2498
6 นายโปร่ง ส่งแสงเดิม
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2498 พ.ศ. 2501
7 นายเจษฏิ์ ปรีชานนท์
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2507
8 นายสุวัฒน์ กาญจวสิต
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2507 พ.ศ. 2510
9 นายจรันต์ เศรษฐบุตร
(อาจารย์ใหญ่)
พ.ศ. 2510 พ.ศ. 2513
ลำดับ รายนามผู้อำนวยการ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
10 นายสันทัด เมี้ยนกำเนิด
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2519
11 นายสุวิต โรจน์ชีวะ
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2519 พ.ศ. 2520
12 นายถนอม ทัฬหพงศ์
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2520 พ.ศ. 2527
13 นายดุสิต พูนพอน
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2534 พ.ศ. 2535
14 นายสมพงษ์ รุจิรวรรธน์
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2535 พ.ศ. 2540
15 นายวิชัย พละเดช
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541
16 นายปรีชา สนแจ้ง
(ผู้อำนวยการกรมสามัญฯ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2541
17 นายวิศรุต สนธิชัย
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2541 พ.ศ. 2546
18 นายธำรงค์ แพรนิมิตร
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2546 พ.ศ. 2549
19 นายมานพ นพศิริกุล
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551
20 ดร.วิทธยา บริบูรณ์ทรัพย์
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2554
21 นายพิชยนันท์ สารพานิช
(ผู้อำนวยการ)
พ.ศ. 2554 ปัจจุบัน

รายนามศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง[แก้]

โรงเรียนในเครือ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°47′49″N 100°31′13″E / 13.796944°N 100.520278°E / 13.796944; 100.520278