โทราห์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โทราห์[1] (ฮีบรู: תּוֹרָה‎; อังกฤษ: Torah) เป็นคำในภาษาฮีบรู ตรงกับคำว่า เตารอต ในภาษาอาหรับ แปลว่า บทบัญญัติ คัมภีร์ไบเบิลภาษาไทยจึงมักแปลว่า ธรรมบัญญัติ หรือพระบัญญัติ เป็นคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ 5 เล่มในศาสนายูดาห์

ได้มีการแปลเป็นภาษากรีกจึงมีชื่อเรียกใหม่ว่า Pentateuch หรือ เบญจบรรณ[2]ในภาษาไทย ซึ่งแปลว่า ที่บรรจุห้าอัน ได้แก่หนังสือ 5 เล่มแรกของพันธสัญญาเดิม คือ

  1. ปฐมกาล
  2. อพยพ
  3. เลวีนิติ
  4. กันดารวิถี
  5. เฉลยธรรมบัญญัติ

โทราห์เขียนด้วยภาษาฮีบรู หรือที่รู้จักกันในชื่อ บัญญัติของโมเสส เชื่อว่าเป็นคัมภีร์ที่พระเจ้าประทานลงมาแก่โมเสส กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับช่วงต้นของโลกและที่มาความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตั้งแต่การเริ่มต้นของโลก การเกิดมนุษย์ การแตกสายพงษ์พันธุ์มนุษย์ การเกิดบาปกำเนิด พันธสัญญา และบัญญัติสิบประการ เป็นต้น

ในปัจจุบันศาสนายูดาห์และศาสนาคริสต์ยังคงใช้คัมภีร์นี้อยู่ ในขณะที่ชาวมุสลิมเชื่อว่า คัมภีร์นี้ถูกบิดเบือน ตัดตอน และต่อเติมเสริมแต่ง อีกทั้งบทบัญญัติหลายประการก็ถูกยกเลิกไปแล้ว และพระผู้เป็นเจ้าได้ประทานอัลกุรอาน ลงมาแล้ว ชาวมุสลิมจึงไม่ได้ใช้คัมภีร์นี้

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, ราชบัณฑิตยสถาน, 2548, หน้า 591
  2. ราชบัณฑิตยสถาน, หน้า 420