โฆษก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โฆษก (spokesperson) คือบุคคลที่ทำหน้าที่ประกาศข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆให้แก่สาธารณชนได้รับรู้ โดยในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ให้ความหมายของคำว่า โฆษก ว่า "ผู้ประกาศ ผู้โฆษณา เช่น โฆษกสถานีวิทยุ หรือ ผู้แถลงแทน เช่น โฆษกรัฐบาล" โดยโฆษกส่วนมากจะทำหน้าที่ในงานพิธีสำคัญต่างๆ เป็นงานที่เป็นทางการ ซึ่งจะแตกต่างจาก พิธีกร ที่ส่วนมากทำหน้าที่ในงานที่ไม่เป็นทางการ เช่น รายการโทรทัศน์ งานสังสรรค์ ที่ไม่ต้องมีพิธีการมากมายหรือพิธีการที่มากขั้นตอน

คำว่า โฆษก มีที่มาจากรากศัพท์ โฆษะ ซึ่งแปลว่า เสียงดังเสียงกึกก้อง ส่วน ก มาจาก ณ ปัจจัยในกิริยากิตถ์แสดงให้เห็นว่าเป็นบุคคล ดังนั้น โฆษะ+ก จึงหมายความว่า ผู้ที่ทำเสียงดังและเสียงกึกก้อง โดยทำหน้าที่พูดเพียงอย่างเดียว[1] ในองค์กรต่างๆทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนก็จะมี โฆษกไว้ทำหน้าที่ประกาศข้อมูลข่าวสารเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น

อ้างอิง[แก้]