แม่แบบ:กล่องข้อมูล นิตยสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
กล่องข้อมูล นิตยสาร
บรรณาธิการ {{{editor}}}
บรรณาธิการคนก่อน {{{previous_editor}}}
คอลัมนิสต์ {{{staff_writer}}}
ประเภท {{{category}}}
นิตยสารราย {{{frequency}}}
ยอดพิมพ์ {{{circulation}}}
ผู้พิมพ์ {{{publisher}}}
ยอดจำหน่าย {{{paid_circulation}}}
ยอดจำหน่ายคืน {{{unpaid_circulation}}}
ยอดพิมพ์จำหน่ายรวม {{{total_circulation}}}
ปีที่ก่อตั้ง {{{founded}}}
วันจำหน่ายฉบับแรก {{{firstdate}}}
วันจำหน่ายฉบับสุดท้าย
— (ฉบับที่)
{{{finaldate}}}
{{{finalnumber}}}
บริษัท {{{company}}}
ประเทศ {{{country}}}
เมือง {{{based}}}
ภาษา {{{language}}}
เว็บไซต์ {{{website}}}
Documentation icon คู่มือการใช้งานแม่แบบ[ดู] [แก้] [ประวัติ] [ล้างแคช]

To use this template please add the following code to the top of the article.

Note: If you have no information for a certain parameter please just blank it rather than removing it so that other editors can see that it needs adding at a later stage

{{Infobox Magazine
|title = 
|image_file = 
|image_size = 
|image_caption = 
|editor = 
|editor_title = 
|previous_editor = 
|staff_writer = 
|frequency = 
|circulation = 
|category = 
|company = 
|publisher = 
|firstdate = 
|country = 
|based = 
|language = 
|website = 
|issn = 
}}

If the magazine is defunct, include the finaldate and finalnumber parameters. If the magazine is still publishing, these parameters should be omitted entirely:

|finaldate = 
|finalnumber = 

If a breakdown into paid, unpaid and total circulation figures is desired, use the following lines instead of the circulation parameter:

|paid_circulation = 
|unpaid_circulation = 
|total_circulation = 

The image parameter is available for backwards compatibility, but is deprecated in favour of image_file, image_size and image_caption. The image parameter requires a complete wiki image definition link.

The company parameter should list the publishing company. The publisher parameter should be the named person who publishes the magazine.

The previous_editor parameter should include earlier, notable, editors. In particular, the founding editor (if different from current editor), to a reasonable maximum number.

Parameter explanations and examples[แก้]

A list of each field, what it is for and an example entry. Compulsory parameters are asterisked.

Parameter Explanation Example
title* The name of the magazine. The Wikipedian
image_file An image relevant to the magazine. (Usually the cover). Wiki.png
image_size The size of the image. 200px (default)
image_caption A description of the image. ''The Wikipedian'' Issue 169, cover dated [[31 November]] [[1909]]
editor The name of the editor of the magazine. [[John Smith]]
editor_title The editor's job title. Editor, Editor-in-Chief etc. Editor
previous_editor Notable preceding Editors. (See Long Lists section below) [[Jim Smith]]
staff_writer Staff Writer(s). (Please break multiple lines with <br>)
(See Long Lists section below)
[[Alan Smithee]]<br>[[Jane Smithee]]
frequency* Monthly, weekly etc. Monthly
circulation Circulation figures.
(If circulation breakdown required/available, leave this field blank and see fields lower down this table).
50,000
category* The subject group of the magazine e.g. Sport, Nature, History. Use as many as necessary. [[Science]], [[Sport]], [[History]]
company The company that publishes the magazine. [[The magazine publishing company]]
publisher The person that publishes the magazine.

(Do not put companies in this field. Use the company field above.)

[[John Smith]]
firstdate* The date of publication of the first issue of the magazine. [[11 March]] [[1998]]
country* Country of origin. e.g. Flag of the United Kingdom United Kingdom {{Flag|United Kingdom}}
based The town/city that the magazine is based in. [[Wiki Town]], [[Wikiville]]
language The language the magazine is printed in. [[English language|English]]
website The official website of the magazine. http://www.wikipedia.org
or
[http://www.wikipedia.org Wikipedia]
issn* The International Standard Serial Number number of the magazine.
finaldate The date of the final issue of the magazine.
(Only use if the magazine has ceased publication)
[[31 April]] [[1999]]
finalnumber The edition number of the final issue.
(Only use if the magazine has ceased publication)
Vol 77 No 88
Circulation breakdown parameters
paid_circulation The circulation of "paid for" copies of the magazine.
unpaid_circulation The circulation of free copies of the magazine.
total_circulation The total circulation of the magazine.
circulation_year The year for which the total_circulation figure is provided

Long lists[แก้]

Where long lists of names are required and may cause excessive lengthening of the Infobox, please use the {{hidden}} template. An example usage is shown below.

|staff_writer = {{hidden|ta1=left|Staff writers| Tim Edwards<br>Graham Smith<br>Tony Ellis<br>Craig Pearson<br>Tom Francis<br>Richard Cobbett<br>Jim Rossignol<br>John Walker<br>Alec Meer<br>Matt Avery<br>Chris Buxton<br>Michael Gapper<br>[[Kieron Gillen]]<br>Mike Channell<br>Tim Stone<br>Adam Oxford<br>Quintin Smith<br>[[Duncan Harris]]<br>Drew Northcott<br>David Lyttleton }}

Circulation data[แก้]

Periodical circulation data is collected by independent auditing organizations. Basic circulation totals are often available free of charge via the web:

Audit Bureau of Circulations
eCirc
BPA Worldwide
Circulation Reports (free login required)