เอจายล์ (การพัฒนาซอฟต์แวร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เอจายล์ (อังกฤษ: Agile) เป็นกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เน้นการพัฒนาซ้ำๆ มีการติดต่อประสานงานและส่งมอบงานกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความต้องการของลูกค้าที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา เอจายล์เกิดขึ้นในปี พ.ศ.2544 เมื่อเอจายล์ เมนิเฟสโต(อังกฤษ: Agile Manifesto)ได้ถูกตั้งขึ้นมา