เสด็จประพาสต้น

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เสด็จประพาสต้น
ประเภท สารคดีเชิงประวัติศาสตร์
สร้างโดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธนาคารกสิกรไทย
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย
พัฒนาโดย บริษัท โกลบอล อินเตอร์คอมมิวนิเคชัน จำกัด
เสนอโดย เกรียงไกร อุณหะนันท์
อารยา ต่อตระกูล
ผู้ประพันธ์
ดนตรีท้องเรื่อง
วงดุริยางค์ฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทย
ดนตรีเปิด เขมรไทรโยค
ประเทศแหล่งกำเนิด ไทย ประเทศไทย
ภาษาต้นฉบับ ภาษาไทย
การผลิต
ความยาวตอน 50 นาทีต่อตอน (ทั้งหมด 53 ตอน)
การแพร่ภาพ
เครือข่าย/ช่อง TvThai 2009Logo.png ทีวีไทย
ออกอากาศครั้งแรก 6 เมษายน พ.ศ. 2552 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2552
การออกอากาศแรก ทุกวันจันทร์-อังคาร 21.10 น. - 22.00 น. ออกอากาศซ้ำทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ 11.05 น. - 12.00 น.
ลำดับเวลา
ก่อนหน้า เรื่องเล่า ๙ แผ่นดิน (จันทร์)
(เม.ย.52 - ก.ค. 52)
เปิดปม(จันทร์)(ส.ค.52 - ต.ค. 52)
ชีวิตจริง ยิ่งกว่าละคร (อังคาร)
ถัดไป ที่นี่..ทีวีไทย
แหล่งข้อมูลอื่น
เว็บไซต์

เสด็จประพาสต้น เป็นรายการโทรทัศน์ที่ผลิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 21.10-22.00 น. เนื้อหาของรายการกล่าวถึงการเสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆโดยมิได้แจ้งหมายกำหนดการในรัชกาลที่ 5 ที่เรียกว่า เสด็จประพาสต้นในช่วง พ.ศ. 2447 - 2450 ซึ่งในการเสด็จประพาสตามหัวเมืองต่างๆ ในครั้งนั้น ทำให้ทรงทราบถึงความเดือดร้อนของเหล่าพสกนิกร ในหัวเมืองต่างๆ การเสด็จประพาสต้นทั้ง ๒ ครั้ง ของสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชการที่ ๕ เมื่อรัตนโกสินทร์ศก ๑๒๓ หรือ พุทธศักราช ๒๔๔๗ และ รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๕ หรือ พุทธศักราช ๒๔๔๙ ถือเป็นเหตุการณ์ที่พลิกประวัติศาสตร์ และนำไปสู่การพลิกแผ่นดินปฏิรูปบ้านเมืองนับเป็นการวางรากฐานสำหรับการพัฒนาประเทศ ที่ส่งผลมาจนถึงปัจจุบัน

หลายต่อหลายท่านสงสัยว่า "เสด็จประพาส" และ "เสด็จประพาสต้น" ต่างกันอย่างไรความจริงแล้วตลอดรัชสมัยของรัชกาลที่ ๕ มีการเสด็จประพาส สถานที่ต่างๆมากมาย ทั้งในและต่างประเทศและคำว่า "ต้น" ที่ต่อท้ายการเสด็จประพาสมาจากเหตุที่ว่าหลักฐานจากหนังสือของสมเด็จกรมพระยา ดำรงราชานุภาพได้ให้คำตอบเรื่องที่มาของการเสด็จประพาสต้นในแง่ขำขันว่าที่เรียกว่าเสด็จประพาสต้นเนื่องมาจากการเสด็จแบบนี้ในครั้งแรกได้ทรงเรือมาด ี้ไปแต่ลำเดียวแต่เรือไม่พอบรรทุกเครื่องครัวจึงทรงซื้อเรื่อมาดประทุนอีกลำหนึ่งที่แม่น้ำอ้อมแขวง จังหวัดราชบุรี

แล้วโปรดให้เจ้าหมื่นใจราชเป็นผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือลำนั้น ด้วยเหตุว่าเจ้าหมื่นใจราชมีชื่อจริงว่า "ค้น" จึงตรัสเรียกเรือลำนั้นว่า "เรือตาอ้น" ซึ่งถ้าเรียกขานเร็วๆ ก็จะฟังได้ยินว่า "เรือต้น" และต่อมาจึงโปรดให้นำเรือต้น มาเรียกชื่อเรือพระที่นั่งทรง แล้วเรียกการเสด็จแบบนี้ว่า "ประพาสต้น"

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]