เว็บบอร์ด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

โอกาสสร้างรายได้

    จากความคาดหวังและความฝันที่มนุษย์ทุกคนมี อะไรคือสิ่งที่จะเติมเต็มให้ความคาดหวังและความฝันนั้นเป็นจริง 

สิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดลล้อม และสิ่งที่ผู้คนจะมองเห็นความแตกต่างกันระหว่างโอกาส อุปสรรคและวิกฤต ในวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อม เทคโนโลยี ทำให้บางคนไม่สามารถเข้าถึงโอกาส แต่สิ่งที่ J&C ค้นพบนวัตกรรมทางการตลาดบวกกับเครื่องมือทางการตลาด

ที่นำสองสิ่งมารวมกันเกิดขึ้นเป็นกลยุทธ และสร้างเป็นเครื่องมือที่ผู้คนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ 

ด้วยรูปแบบของการใช้งานร่วมกันทั้งผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้บริโภค เป็นการสานฝันร่วมกันภายใต้

PLATFORM ที่ J&C ได้สร้างขึ้นและนี่คือ “โอกาสทางอาชีพที่เป็นไปได้ง่ายๆในมือคุณ”
   ธุรกิจ Join & Coinเป็นรูปแบบธุรกิจเดียวกัน แต่ที่แตกต่างคือ สินค้าและบริการที่หลากหลายและ

จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำโดยการสะสมคะแนนจากการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ในร้านสะดวกซื้อที่ชื่อว่า

J&C Shopแล้วนำคะแนนมาปันผลเป็นเงินคืนตามแผนการตลาด และแผนการตลาดที่ง่ายไม่มีการบังคับรักษายอด

รายเดือน โอการเป็นของคุณ......อยู่ที่ว่าคุณจะค้นหา และใฝ่คว้าไว้หรือไม่

      เมื่อกาลเวลาพ้นผ่าน.....คุณไม่อาจเรียกคืนกลับได้  
   เมื่อคุณเห็นโอกาศจงรีบใฝ่คว้า  แต่.....จงศึกษาให้แน่เสี่ยก่อน
 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://elitessc.us/?article=5429