เทสโก้ โลตัส

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด
ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2541
สำนักงานใหญ่ ไทย กรุงเทพมหานคร, ประเทศไทย
พื้นที่ที่ให้บริการ ไทย ไทย
บุคลากรหลัก สุนทร อรุณานนท์ชัย (ประธานกรรมการ) (ประธานมูลนิธิเทสโก้เพื่อไทย)
คริสตี้ จอห์น (ประธานกรรมการบริหาร)
อุตสาหกรรม ศูนย์การค้า
ผลิตภัณฑ์ ศูนย์การค้า, ไฮเปอร์มาร์เก็ต
จำนวนพนักงาน ประมาณ 36,000 คน
เว็บไซต์ http://www.tescolotus.com

เทสโก้โลตัส (อังกฤษ: Tescolotus) เป็นกลุ่มไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ในเมืองไทย เปิดทำการเมื่อปี พ.ศ. 2537 เดิมใช้ชื่อว่า โลตัส โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ของไทย ในนามของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด เจ้าของ โลตัสซูเปอร์เซ็นเตอร์ ขายหุ้นส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มเทสโก้เมื่อปี พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจค้าปลีกข้ามชาติจากสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่มาให้เกิดการควบรวมชื่อเป็น เทสโก้โลตัส ในปัจจุบัน โดยเทสโก้โลตัสในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งรูปแบบตามขนาด และไลฟ์สไตล์ของแต่ละท้องที่

สาขาของเทสโก้ โลตัส[แก้]

เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต[แก้]

เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต (Tesco Lotus Hypermarket) เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมประมาณ 8,000 - 12,000 ตรม. ซึ่งมีขนาดพิ้นที่ขายมากที่สุด มีสินค้าวางขายกว่า 36,000 รายการ โดยจะมีในส่วนของพลาซ่า และ Entertainment ต่างๆ หลากหลาย เช่น โรงภาพยนตร์ และ Specialty Store เช่น Home Pro เช่าพื้นที่อยู่ด้วย โดยส่วนใหญ่จะเปิดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และตามจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ หรือมีศักยภาพสูง ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นมาก โดยส่วนใหญ่มักจะเปิดเวลา 9.00, 7.00, 6.00 น. และปิด เวลา 23.00, 24.00 น.

เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า[แก้]

เทสโก้ โลตัส เอกซ์ตร้า (Tesco Lotus Extra) เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายประมาณ 8,000 ตรม. ขึ้นไป ซึ่งโมเดลนี้จะมีขนาดพิ้นที่ขายมากที่สุด มีสินค้าวางขายกว่า 36,000 รายการ และเน้นการจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าเป็นหลัก โดยจะเป็นการนำรูปแบบเอกซ์ตร้าของเทสโก้มาปรับใช้ ซึ่งถือว่าสาขาพระราม 4 จะเป็นสาขาแรกในทวีปเอเชียที่มาใช้โมเดลเอกซ์ตร้า หลังจากโมเดลดังกล่าวประสบความสำเร็จอย่างสูงในประเทศอังกฤษ ที่เปิดสาขาโมเดลเอกซ์ตร้ามาก่อนถึง 10 ปี เน้นความทันสมัยเป็นหลัก โดยจะเริ่มเปิดตัวจากการรีโนเวตใหญ่สาขาพระราม 4 ที่เปิดให้บริการมานานถึง 10 ปี และมีกลุ่มลูกค้าเยอะที่สุดเป็นสาขาแรก

สิ่งสำคัญที่สุดของสาขาโมเดลเอกซ์ตร้าคือ นอกจากมีพื้นที่ขายที่เริ่มต้นตั้งแต่ 8,000 ตารางเมตรแล้วนั้น จะยังมีพื้นที่พลาซ่าให้เช่าสูงกว่าโมเดลไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย และหลังจากนี้เทสโก้ โลตัสจะใช้เวลาในการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อแบรนด์ใหม่ ในระยะเวลา 3 เดือน เพราะเป็นประเทศแรกในทวีปเอเชียที่หันมาใช้รูปแบบนี้ และนอกจากนี้ยังเปิดเผยอีกว่า จะมีโครงการอัพเกรดสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ และสาขาพลัสช้อปปิ้งมอลล์ขึ้นมาเป็นเอกซ์ตร้าด้วย โดยสาขาที่จะอัพเกรดดังกล่าวต้องมีพื้นที่มากกว่า 8,000 ตรม. ขึ้นไป ไม่นับรวมพื้นที่ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ และทำเลคุ้มทุนในการอัพเกรด

เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์[แก้]

เทสโก้โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ (ห้างสรรพสินค้าที่แยกเป็นแผนกหรือส่วนๆ "เนื่องจากฎผังเมืองไม่เอื่ออำนวยให้สร้างเป็นแผนกเดียวกันได้") เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมประมาณ 8,000-12,000 ตรม.โดยมีพื่นที่ขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม.และมีพื่นที่ส่วนมอลล์ประมาณ (พื่นที่ให้เช่า) 5,000 ตรม. มีสินค้าวางจำหน่ายกว่า 21,400 - 30,000 กว่ารายการ (สาขาที่มีสินค้าวางจำหน่ายมากกว่า 30,000 กว่ารายการตัวห้างจะมีลักษณะเป็นไฮเปอร์มาเก็ต และจะเปิดบริการตั้งแต่เวลา 9:00 - 23:00 น.) ส่วนใหญ่จะเปิดในจังหวัดขนาดกลาง และอำเภอใหญ่ต่างๆ ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นปานกลางถึงมาก ซึ่งพัฒนามาจาก ไฮเปอร์มาร์เก็ตและร้านคุ้มค่า การชำระเงินสามารถชำระพร้อมกันได้ทุกแผนกในบางสาขา ซึ่งแผนกของกินของใช้บางสาขาใช้ชื่อว่า "ตลาดโลตัส" และบางสาขาใช้ชื่อว่า "เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต"

เทสโก้ โลตัส คุ้มค่า[แก้]

เทสโก้โลตัส คุ้มค่า เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่รวมประมาณ 8,000-10,000 ตรม.โดยมีพื่นที่ขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม.และมีพื่นที่ส่วนมอลล์ประมาณ (พื่นที่ให้เช่า) 5,000 ตรม. มีสินค้าวางจำหน่ายกว่า 21,400 รายการ โดยในอนาคตจะมีการอัพเกรดเทสโก้ โลตัส คุ้มค่าขึ้นมาเป็นสาขาไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย

เทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต[แก้]

เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายประมาณ 5,000 - 7,000 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 4,500 รายการ การเปิดสาขาในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น ตามอำเภอขนาดใหญ่ ซึ่งเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต พัฒนามาจาก ตลาดโลตัส โดยจะเพิ่มในส่วนของพื่นที่ร้านค้าเช่าประมาณ 3,000 ตรม. ซึ่งบางสาขาเปิดอยู่ใน เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ส่วนบางสาขาเป็นสแตนอะโลน

เทสโก้ โลตัส ตลาด[แก้]

เทสโก้ โลตัส ตลาด เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีพื้นที่ขายประมาณ 600 - 1,200 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 4,500 รายการ โดยจะเปิดสาขาในบางอำเภอที่มีขนาดใหญ่ ใกล้ตัวจังหวัด ปัจจุบันมีทั้งหมด 69 สาขา


เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส[แก้]

เทสโก้ โลตัส เอกซ์เพรส เป็นร้านสะดวกซื้อของเทสโก้ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง (ปัจจุบัน บางสาขาเปิดบริการเวลา 6.00 - 22.00 น.) มีพื้นที่ขายประมาณ 300 - 600 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 2,600 รายการ โดยส่วนใหญ่จะเปิดในกรุงเทพฯ และตามอำเภอต่างๆ ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่น และในสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และในจังหวัดขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 สาขา

365[แก้]

365 เป็นร้านสะดวกซื้อของเทสโก้ เปิดบริการ 24 ชั่วโมง มีพื้นที่และสินค้าใกล้เคียงกับเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส แต่ 365 จะเน้นอาหารพร้อมทาน เป็นร้านสะดวกซื้อเต็มรูปแบบ ต่างจากเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรสที่จะเน้นอาหารสด เป็นมินิซูเปอร์มาร์เก็ต โดยได้นำร่องไปเปิดสาขาแล้วที่ประตูน้ำ ตลาดมหาสิน ตลาดด่านสำโรง ทองหล่อ สุขุมวิท 55 และมหาวิทยาลัยศรีปทุม รวม 5 สาขา โดยจะใช้เวลาทดลองตลาด 6 เดือน เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคและผลตอบรับ

ความแตกต่าง[แก้]

ประเภท พื้นที่ขาย เวลาทำการ ลักษณะ จำนวนสาขา
ไฮเปอร์มาร์เก็ต 8,000 - 12,000 ตรม. 9.00, 7.00, 6.00 - 23.00, 24.00 น. มีขนาดพิ้นที่ขายมากที่สุด มีสินค้าวางขายกว่า 36,000 รายการ โดยจะมีในส่วนของพลาซ่าและความบันเทิงต่างๆ หลากหลาย เช่น โรงภาพยนตร์ และพื้นที่พิเศษ เช่น โฮมโปร เช่าพื้นที่อยู่ด้วย โดยส่วนใหญ่จะเปิดในกรุงเทพ และตามจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ หรือมีศักยภาพสูง ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นมาก 118
เอ็กซ์ตร้า >8,000 ตรม. 6.00, 9.00 - 24.00 น. โมเดลนี้จะมีขนาดพิ้นที่ขายมากที่สุด มีสินค้าวางขายกว่า 36,000 รายการ และเน้นการจำหน่ายสินค้าที่นำเข้าเป็นหลัก โดยจะเป็นการนำรูปแบบเอกซ์ตร้าของเทสโก้มาปรับใช้ เน้นความทันสมัยเป็นหลัก ยังมีพื้นที่พลาซ่าให้เช่าสูงกว่าโมเดลไฮเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย 5
ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ 8,000-12,000 ตรม. 9.00, 8.00, 7.00, - 22.00, 23.00 มีพื่นที่ขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม.และมีพื่นที่ส่วนมอลล์ประมาณ (พื่นที่ให้เช่า) 5,000 ตรม. ส่วนใหญ่จะเปิดในจังหวัดขนาดกลาง และอำเภอใหญ่ต่างๆ ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นปานกลางถึงมาก 13
คุ้มค่า 8,000-10,000 ตรม. มีพื่นที่ขายประมาณ (สโตร์) 4,000-5,000 ตรม.และมีพื่นที่ส่วนมอลล์ประมาณ (พื่นที่ให้เช่า) 5,000 ตรม. 28
ซูเปอร์มาร์เก็ต 5,000-7,000 ตรม. มีสินค้าวางขายกว่า 4,500 รายการ การเปิดสาขาในพื้นที่ที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่น เช่น ตามอำเภอขนาดใหญ่ ซึ่งเทสโก้ โลตัส ซูเปอร์มาร์เก็ต พัฒนามาจาก ตลาดโลตัส โดยจะเพิ่มในส่วนของพื่นที่ร้านค้าเช่าประมาณ 3,000 ตรม. ซึ่งบางสาขาเปิดอยู่ใน เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ส่วนบางสาขาเป็นสแตนอะโลน 5
ตลาด 600 - 1,200 ตรม. เปิดสาขาในบางอำเภอที่มีขนาดใหญ่ ใกล้ตัวจังหวัด หรือในอำเภอขนาดกลางถึงเล็ก ที่มีจำนวนประชากรหนาแน่นน้อย 69
เอ็กซ์เพรส 300 - 600 ตรม. เปิดตลอด 24 ชั่วโมง, 6.00 - 22.00 น. ร้านสะดวกซื้อประเภท Discount Store ของเทสโก้ โดยส่วนใหญ่จะเปิดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตามอำเภอต่างๆ ในแต่ละจังหวัด และสถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ 1,000
365 เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ร้านสะดวกซื้อเต็มรูปแบบของเทสโก้ เน้นสินค้าพร้อมทาน 5

อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง อ้างอิงที่ไม่มีชื่อต้องมีเนื้อหา== อ้างอิง ==

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]