เทศบาลตำบลเสาธงหิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลเสาธงหิน
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลเสาธงหิน
ชื่อภาษาอังกฤษ Sao Thong Hin Subdistrict Municipality
ข้อมูลสถิติ
ประชากร 32,848[1] คน (พ.ศ. 2555)
พื้นที่ 9.5 ตร.กม.
ความหนาแน่น 3,457.68 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เลขที่ 79/3 หมู่ที่ 6 ซอยบางใหญ่ซิตี้ ซอย 9/6 ถนนกาญจนาภิเษก ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140
พิกัด 13°52′41″N 100°24′13″E / 13.87806°N 100.40361°E / 13.87806; 100.40361
โทรศัพท์ (+66) 0 2595 0252
เว็บไซต์ www.saothonghin.go.th

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลเสาธงหิน เป็นหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นระดับเทศบาลตำบลในเขตอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554 ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเสาธงหิน เฉพาะหมู่ที่ 4-8 และบางส่วนของหมู่ที่ 1-3 (นอกเขตเทศบาลตำบลบางม่วง)

ประวัติ[แก้]

ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เมื่อพระองค์ได้เสด็จกรีธาทัพเพื่อที่จะทำการกู้ชาติจากข้าศึก ได้เสด็จนำทัพผ่านวัดสัก เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นสักจำนวนมากเป็นที่ร่มรื่น จึงรับสั่งให้หยุดทัพพักพลรบ ณ ที่วัดสักแห่งนี้เพื่อพักเอาแรงและรวบรวมกำลังพลจากที่ต่าง ๆ เพื่อออกรบ ไม่ว่าจะเป็นทัพของผู้ใดย่อมมีธงชัยประจำทัพหรือธงประจำตัวของแม่ทัพคนนั้น ๆ สมเด็จพระเจ้าตากสินได้มีรับสั่งให้ปักธงประจำทัพของพระองค์ลงบนกองทราย ณ ตำบลนั้น โดยให้หัวหมู่ทหารนำพลพรรคไปหาเอาหินก้อนใหญ่ ๆ มากองสุมทับและล้อมรอบเสาธงไว้มิให้ล้ม เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของทัพและเป็นสัญลักษณ์จุดนัดหมายของทหาร แม่ทัพนายกองและไพร่พลทั้งหลายจึงพากันเรียกขานจุดนัดหมายนี้ว่า เสาธงหิน และในปี พ.ศ. 2464 ซึ่งเป็นปีที่กิ่งอำเภอบางแม่นางได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่ กำนันคนแรกชื่อ ขุนละออ นิราศพาน และตั้งเป็นชื่อ ตำบลเสาธงหิน ในที่สุด

ในสภาพปัจจุบัน เนื่องจากการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ ตำบลเสาธงหินซึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบางใหญ่อยู่ติดกับถนนรัตนาธิเบศร์และถนนกาญจนาภิเษก จึงเป็นศูนย์กลางของการขยายตัวชุมชนเมืองจากกรุงเทพมหานคร สภาพพื้นที่ส่วนหนึ่งจึงได้แปรเปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยในรูปของหมู่บ้านจัดสรรหรืออาคารชุด

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตเทศบาลตำบลเสาธงหินตั้งห่างจากศาลากลางจังหวัดนนทบุรีประมาณ 11 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประชากร[แก้]

อาชีพหลักของประชากรในถิ่นนี้คือ เกษตรกรรม เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นบริเวณที่อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังมีอาชีพ รับราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัทเอกชน ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป และทำงานเอกชนในท้องที่ข้างเคียง และบางส่วนเดินทางไปทำงานในกรุงเทพมหานคร

นอกจากประชากรที่มีข้อมูลตามทะเบียนบ้านในตำบลเสาธงหินแล้ว ยังมีประชากรแฝง (มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตอื่น) ที่เข้ามาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เพราะเป็นพื้นที่ปริมณฑลของกรุงเทพมหานคร

การคมนาคม[แก้]

สาธารณูปโภค[แก้]

 • ไฟฟ้า อยู่ในเขตการไฟฟ้านครหลวง เขตบางใหญ่
 • ประปา อยู่ในเขตการประปานครหลวง สาขาบางใหญ่
 • โทรศัพท์ อยู่ในเขตองค์การโทรศัพท์ เขตบางบัวทอง
 • การแพทย์ มีโรงพยาบาลหลายแห่งทั้งของรัฐบาลและโรงพยาบาลของเอกชน
 • ไปรษณีย์ ดำเนินการโดยที่ทำการไปรษณีย์บางใหญ่

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 • สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่
 • ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่
 • สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี
 • สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่

รถโดยสารประจำทาง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน รายจังหวัด รายอำเภอ และรายตำบล ณ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.dopa.go.th/xstat/p5512_01.html 2556. สืบค้น 1 เมษายน 2556.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°52′42″N 100°24′13″E / 13.878227°N 100.403660°E / 13.878227; 100.403660