เทศบาลตำบลพุดซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลพุดซา
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลพุดซา
ชื่อภาษาอังกฤษ Township of Pudsa
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3099
ประชากร 9,433 คน (พ.ศ. 2551)
พื้นที่ 39.36 ตร.กม.
ความหนาแน่น 240 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลพุดซา เลขที่ 134 หมู่ที่ 5 ตำบลพุดซา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ (+66) 044-215444
โทรสาร (+66) 044-215418
เว็บไซต์ http://www.pudsa.go.th/

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลพุดซา เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

  • พ.ศ. 2459 เดิม บ้านพุดซา เป็นหมู่บ้านหนึ่งขึ้นการปกครองกับตำบลพลกรัง และได้แยกมาเป็นตำบลพุดซา "ตำบลพุดซา" และในปัจจุบัน"ตำบลพุดซา"ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองนครราชสีมาเหตุที่มีชื่อตำบลว่า "ตำบลพุดซา"เนื่องจากมีบึงขนาดใหญ่ประมาณ3,000 ไร่และมีต้นพุดซาขึ้นบริเวณรอบฝั่งบึงเป็นจำนวนมาก
  • 19 มกราคม พ.ศ.2539 สภาตำบลพุดซา ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพุดซา เป็นลำดับที่ 352 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2539 มีหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้าน ปัจจุบันจึงมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 18 หมู่บ้าน[1]

ที่ตั้ง[แก้]

ตั้ง อยู่เลขที่ 134 หมู่ 5 ตำบลพุดซา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา และอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา ประมาณ 16 กิโลเมตร

  • ทิศเหนือ จดตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศใต้ จดตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันออก จดตำบลโคกสูง ตำบลหมื่นไวย อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • ทิศตะวันตก จดตำบลพลกรัง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา[2]

ข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]

อ้างอิง[แก้]