เทศบาลตำบลดอนหวาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลดอนหวาย
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อภาษาไทย ตำบลดอนหวาย
ชื่อภาษาอังกฤษ Township of Don Wai
ข้อมูลสถิติ
รหัสทางภูมิศาสตร์ 3010
ประชากร 3,440 คน (พ.ศ. 2553)
พื้นที่ 20.49 ตร.กม.
ความหนาแน่น 1,040.28 คน/ตร.กม.
สำนักงาน
ที่ตั้ง เทศบาลตำบลดอนหวาย ตำบลชุมพวง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
    

เทศบาลตำบลดอนหวาย เป็นเทศบลแห่งหนึ่งของอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา เป็นเทศบาลตำบลดอนหวายโดยองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ปี 2542 มีพื้นที่ 20.49 ตารางกิโลเมตร จำนวน 7 หมู่บ้าน ประชากร 3,440 คน รายได้จริงไม่รวมเงินอุดหนุน 9.31 ล้านบาท รายจ่ายประจำ 3.15 ล้านบาท สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวายจะครบวาระในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 และประสงค์จะจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลดอนหวาย ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551 เป็นต้นไป

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวายได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวาย ผ่านความเห็นชอบของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบล ผ่านความเห็นชอบจากนายอำเภอโนนสูงและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้กำกับดูแลแล้วตามลำดับ และได้จัดทำแผนที่แนวเขตตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหวายตั้งอยู่

ดูเพิ่ม[แก้]