เซลล์เปอร์กินเจ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
การจัดระเบียบของเซลล์เปอร์กินเจ

เซลล์เปอร์กินเจ หรือ เซลล์ประสาทเปอร์กินเจ (อังกฤษ: Purkinje cells ; Purkinje neurons) เป็นเซลล์ประสาทที่อยู่ในสมองส่วนซีรีเบลลาคอร์เท็กส์ (cerebellar cortex) จัดอยู่ในกลุ่มเซลล์ประสาทที่ใช้สารกาบา (GABA) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ออกฤทธิ์แบบยับยั้ง ลักษณะเด่นของเซลล์เปอร์กินเจ คือ เซลล์มีขนาดใหญ่มาก มีเดนไดรต์แตกกิ่งก้านคล้ายต้นไม้ และมีเดนไดรติกสไปน์เป็นจำนวนมาก เซลล์เปอร์กินเจพบได้ในชั้นเปอร์กินเจที่มีการจัดระเบียบของเซลล์เป็นหลายชั้นในสมองส่วนซีรีเบลลัม