เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าศรีรัตน์ (คนขวาสุดป ถ่ายภาพร่วมกับเจ้าวรจักร ณ เชียงตุง และคุญหญิงวิจันทรา บุนนาค
เจ้านครลำปาง
– ตำแหน่งในนาม –
ราชวงศ์ทิพย์จักร

เจ้าเดชา ณ ลำปาง
จันทร์คำ ณ ลำปาง

 • ผานิต เจตน์จิราวัฒน์
  • พฤทธิ์ เจตน์จิราวัฒน์
 • เพลินพิศ สุวรรณภาณุ
  • ชมเพลิน สุวรรณภาณุ
  • ชวนพิศ สุวรรณภาณุ

เจ้าเชิดกาวิละ ณ ลำปาง
เจ้าอาบคำ ณ ลำปาง

 • อภิชัย ณ ลำปาง
 • อัญชลีพร ธรรมจำรัสศรี
  • กานต์ ธรรมจำรัสศรี
  • กฤต ธรรมจำรัสศรี
 • เอกชัย ณ ลำปาง
 • อัญชัญ ณ ลำปาง
 • ชณัฎฎา ณ ลำปาง
  • ศีลตรา ณ ลำปาง
  • คุณกร ณ ลำปาง

เจ้าจันทร ณ ลำปาง


เจ้าไชยแก้ว ณ ลำปาง
สุนันทา ณ ลำปาง

 • กชกร ธัชชัย
  • ธนธิป ธัชชัย
 • คีรีชัย ณ ลำปาง
 • ศิกวัส ณ ลำปาง

เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง


เจ้าญาณรังสี ณ ลำปาง
อารี ณ ลำปาง

    

เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือสายสกุล ณ ลำปางและเป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีบทบาทในสังคม

ประวัติ[แก้]

เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นบุตรของพระเพชรคีรีศรีสงคราม (เจ้าแก้วเมืองไท ณ ลำปาง) เจ้าเมืองสงขลา กับเจ้าจำรัสศรี ณ ลำปาง หลานของเจ้าพระยาวิเชียรคีรี (เม่น) มีพี่น้องร่วมบิดามารดา 3 คน คือ

 • เจ้าไชยแก้ว ณ ลำปาง
 • เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง
 • เจ้าญาณรังสี ณ ลำปาง

เจ้าศรีรัตน์ เป็นมีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกันอีก 3 คน คือ เจ้าเดชา ณ ลำปาง เจ้าเชิดกาวิละ ณ ลำปาง และเจ้าจันทร ณ ลำปาง

การทำงาน[แก้]

เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือสายสกุล ณ ลำปาง มีบทบาทในฐานะตัวแทนเจ้านายฝ่ายเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานในงานพิธีต่างๆ[1][2] และเป็นคณะกรรมการโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า[3]

เจ้าศรีรัตน์ ณ ลำปาง ยังเป็นหนึ่งในกรรมการมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่มีบทบาทเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของฝ่ายเหนือ[4]

ราชตระกูล[แก้]

อ้างอิง[แก้]