เจ้าจอมมารดาตลับ ในรัชกาลที่ 5

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจอมมารดาตลับ
ในรัชกาลที่ 5
เจ้าจอมมารดาตลับ เกตุทัต.JPG
เกิด ตลับ เกตุทัต
พ.ศ. 2395
เสียชีวิต 9 มิถุนายน พ.ศ. 2472
คู่สมรส พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
บุตร พระองค์เจ้าหญิงอัจฉรพรรณีรัชกัญญา
พระองค์เจ้าชายรพีพัฒนศักดิ์
บิดามารดา พระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต)
อิ่ม เวียงในนฤบาล

เจ้าจอมมารดาตลับ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2395 เป็นธิดาคนโตของพระยาเวียงในนฤบาล (หรั่ง เกตุทัต) กับ อิ่ม เวียงในนฤบาล

เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เจ้าจอมมารดาตลับได้ถวายตัวเป็นพระสนมสิบสองพระกำนัลตามโบราณราชประเพณี ต่อมาได้รับพระราชทานหีบหมากทองคำ จึงมีศักดิ์เป็น"เจ้าจอมตลับ" และหลังจากประสูติพระราชธิดาพระองค์แรกจึงได้มีศักดิ์เป็น"เจ้าจอมมารดาตลับ" มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวม 2 พระองค์ คือ

เจ้าจอมมารดาตลับ ในรัชกาลที่ 5 ถึงแก่อสัญกรรมเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2472[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. เจฟฟี่ ไฟน์สโตน. จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์ พระบรมราชวงศ์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพฯ:พิษณุโลกการพิมพ์. 2532
  2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบันฝ่ายใน, เล่ม ๒๕, ตอน ๓๙, ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๕๑, หน้า ๑๑๕๓
  • นิกร ทัสสโร. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย. กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2549. 520 หน้า. ISBN 974-9909-30-5