เกาะกระดาด

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ภาพเกาะกระดาด

เกาะกระดาด จังหวัดตราด ตั้งอยู่ใกล้กับเกาะหมากมีเนื้อที่ 1200 ไร่ ลักษณะทั่วไปเป็นพื้นที่ราบ โดยมีเนินเขาอยู่ตรงกลาง มีแนว ปะการัง และหาดทรายยาว ขาวสะอาดสามารถเดินถึงกันได้รอบเกาะ ที่ได้ชื่อว่าเกาะกระดาดเนื่องจากเดิมมีต้นกระดาด ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันยังคงเหลืออยู่บ้าง เกาะกระดาดเป็นเกาะเดียวในประเทศไทยที่มีโฉนดแสดง ว่ามีเจ้าของถูกต้องตามกฎหมาย สาเหตุมาจากในสมัยรัชกาลที่ 5 ฝรั่งเศสได้เข้ามาล่าอาณานิคมในแถบ เอเซียอาคเนย์ และพยายามยึดครองแผ่นดินของไทย เกาะกระดาดก็เป็นที่หมายหนึ่งของฝรั่งเศสด้วย รัชกาลที่ 5 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ออกโฉนดที่ดินของเกาะขึ้น การเดินทางจากแหลมงอบใช้เวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง