อุทยานแห่งชาติสคารมถะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อุทยานแห่งชาติสคารมถะ (Sagarmatha National Park) อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ในประเทศเนปาลตรงบริเวณชายแดนติดต่อกับทิเบต มีชื่อเป็นภาษาเนปาลว่า สคารมถะ ซึ่งมีความหมายตรงคำว่า เอเวอเรสต์ อุทยานแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 1240 ตารางกิโลเมตร ตั้งขึ้นมาเพื่อพิทักษ์พันธุ์ไม้และพันธุ์สัตว์ในบริเวณแถบนี้ และนอกจากจะมีทั้งยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วก็ยังมียอดเขาที่สูงเกินกว่า 7,000 เมตร อีกกว่า 7 ยอด และมีสัตว์ เช่น กระต่ายป่า หนูผี และนกอีกว่า 120 ชนิด