อีพีเนฟรีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน

อีพีเนฟรีน หรืออะดรีนาลีน เป็นฮอร์โมนและสารสื่อประสาท อีพีเนฟรีนมีหลายหน้าที่ในร่างกาย ทั้งควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ เส้นผ่านศูนย์กลางหลอดเลือดและช่องลม และการเปลี่ยนแปลงเมแทบอลิซึม การหลั่งอีพีเนฟรีนเป็นส่วนสำคัญของการตอบสนองแบบสู้หรือหนีของระบบประสาทซิมพาเทติก ในแง่เคมี อีพีเนฟรีนเป็นมอโนเอมีนกลุ่มหนึ่ง ชื่อว่า แคทีโคลามีน ผลิตขึ้นในเซลล์ประสาทของระบบประสาทส่วนกลาง และในเซลล์โครมาฟฟินในต่อมหมวกไต จากกรดอะมิโนฟีนิลอะลานีนและไทโรซีน