อำเภอเฝ้าไร่

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเฝ้าไร่
แผนที่จังหวัดหนองคาย เน้นอำเภอเฝ้าไร่
ห้วยงูน้ำใส ผ้าไหมสวยสี คนดีมีน้ำใจ
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเฝ้าไร่
อักษรโรมัน Amphoe Fao Rai
จังหวัด หนองคาย
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4315
รหัสไปรษณีย์ 43120
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 255.9 ตร.กม.
ประชากร 51,952 คน (พ.ศ. 2557)
ความหนาแน่น 203.01 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเฝ้าไร่ หมู่ที่ 11 ถนนเฝ้าไร่-โพนพิสัย ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย 43120
พิกัด 18°1′6″N 103°18′12″E / 18.01833°N 103.30333°E / 18.01833; 103.30333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4241 7235
หมายเลขโทรสาร 0 4241 7235

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอเฝ้าไร่ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดหนองคาย

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอเฝ้าไร่ตั้งอยู่ทางทางทิศตะวันออกของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

ท้องที่อำเภอเฝ้าไร่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอโพนพิสัย ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอเฝ้าไร่ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ปีเดียวกัน[1] และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ยกฐานะขึ้นเป็น อำเภอเฝ้าไร่ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ปีเดียวกัน[2]

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเฝ้าไร่แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 73 หมู่บ้าน ได้แก่

1. เฝ้าไร่ (Fao Rai) 17 หมู่บ้าน
2. นาดี (Na Di) 7 หมู่บ้าน
3. หนองหลวง (Nong Luang) 20 หมู่บ้าน
4. วังหลวง (Wang Luang) 15 หมู่บ้าน
5. อุดมพร (Udom Phon) 14 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเฝ้าไร่ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่ทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาดีทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลวังหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหลวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอุดมพรทั้งตำบล

การศึกษา[แก้]

อำเภอเฝ้าไร่มีโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา 3 แห่ง ได้แก่

  • โรงเรียนนาดีพิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลนาดี
  • โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของตำบลวังหลวง
  • โรงเรียนเฝ้าไร่พิทยาคม ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเฝ้าไร่

ศาสนา[แก้]

อำเภอเฝ้าไร่มีวัดในพระพุทธศาสนา ดังนี้

  • วัดเฝ้าไร่วนารามตั้งอยู่ถนนเฝ้าไร่-โพนพิสัย ในเขตเทศบาลตำบลเฝ้าไร่

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]