อำเภอเจริญศิลป์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอเจริญศิลป์
แผนที่จังหวัดสกลนคร เน้นอำเภอเจริญศิลป์
หนองทุ่งมนแสนงาม กุดนาขามเลืองชื่อ ร่วมนับถือหลวงพ่อองค์คำ ไหมงามล้ำน้ำนมดี ถิ่นนี้คือเจริญศิลป์
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอเจริญศิลป์
อักษรโรมัน Amphoe Charoen Sin
จังหวัด สกลนคร
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4716
รหัสไปรษณีย์ 47290
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 401.0 ตร.กม.
ประชากร 43,073 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 107.41 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ เลขที่ 317 หมู่ที่ 2 ถนนสว่างแดนดิน-นาบัว ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 47290
พิกัด 17°35′48″N 103°33′48″E / 17.59667°N 103.56333°E / 17.59667; 103.56333
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4270 9197
หมายเลขโทรสาร 0 4270 9197

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เจริญศิลป์ เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสกลนคร

. ลักษณะที่ตั้ง

          อำเภอเจริญศิลป์ เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 18 อำเภอ ของจังหวัดสกลนคร 

ห่างจากจังหวัดสกลนครไปทางทิศตะวันตก

ระยะทางประมาณ 102 กิโลเมตร 
          ที่ว่าการอำเภอเจริญศิลป์ ตั้งอยู่ที่บ้านเจริญศิลป์ หมู่ที่ 2 ตำบลเจริญศิลป์ 
อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
          เนื้อที่ 
           อำเภอเจริญศิลป์ มีเนื้อที่ทิ้งสิ้นประมาณ 341 ตารางกิโลเมตร (213,215 ไร่)
          อาณาเขตติดต่อ 
          - ทิศเหนือ        ติดต่อกับ อำเภอบ้านม่วง      จังหวัดสกลนคร 
          - ทิศใต้          ติดต่อกับ อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร 
          - ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ อำเภอวานรนิวาส    จังหวัดสกลนคร 
          - ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ อำเภอบ้านดุง      จังหวัดอุดรธานี
           ลักษณะภูมิประเทศ 
           สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง มีแม่น้ำสำคัญคือ
แม่น้ำสงครามทางแนวติดต่อด้านทิศตะวันตกบริเวณตำบลหนองแปน และลำน้ำยามทางด้านทิศตะวันออก
ตำบลเจริญศิลป์  ตำบลโคกศิลา
           ลักษณะทางภูมิอากาศ 
           ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
           ฤดูร้อน       เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม 
           ฤดูฝน        เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึงเดือนตุลาคม
           ฤดูหนาว      เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนมกรา
           ประชากร
          อำเภอเจริญศิลป์มีประชากรทั้งสิ้นประมาณ 42,850 คน แยกเป็นชาย 21,596 คน
 หญิง 21,254 คน แยกเป็นรายตำบล ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่  30 ธันวาคม 2550)
          1. ตำบลบ้านเหล่า  ชาย 5,963 คน   หญิง   5,750 คน   รวม 11,713 คน 
          2. ตำบลเจริญศิลป์ ชาย 5,453 คน   หญิง   5,394 คน   รวม 10,847 คน
          3. ตำบลทุ่งแก    ชาย 3,496 คน  หญิง   3,509 คน   รวม  7,005 คน
          4. ตำบลโคกศิลา   ชาย 2,453 คน  หญิง   2,419 คน   รวม  4,872 คน
          5. ตำบลหนองแปน  ชาย 4,231 คน  หญิง   4,182 คน   รวม  8,413 คน

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอเจริญศิลป์แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 5 ตำบล 59 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านเหล่า (Ban Lao) 17 หมู่บ้าน
2. เจริญศิลป์ (Charoen Sin) 12 หมู่บ้าน
3. ทุ่งแก (Thung Kae) 11 หมู่บ้าน
4. โคกศิลา (Khok Sila) 8 หมู่บ้าน
5. หนองแปน (Nong Paen) 11 หมู่บ้าน

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอเจริญศิลป์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเจริญศิลป์และบางส่วนของตำบลทุ่งแก
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเหล่าทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญศิลป์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจริญศิลป์ (นอกเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งแก (นอกเขตเทศบาลตำบลเจริญศิลป์)
 • องค์การบริหารส่วนตำบลโคกศิลา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกศิลาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแปน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแปนทั้งตำบล