อำเภอบ้านนาสาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอบ้านนาสาร
แผนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เน้นอำเภอบ้านนาสาร
เงาะโรงเรียนชื่อเฟื่อง รวยเหมืองแร่ แท้น้ำผึ้ง น่าทึ่งปลาเม็งยำ เลิศล้ำถ้าผา เพลินตาน้ำตกสวย งดงามด้วยอุทยาน
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอบ้านนาสาร
อักษรโรมัน Amphoe Ban Na San
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
รหัสทางภูมิศาสตร์ 8412
รหัสไปรษณีย์ 84120,
84240 (เฉพาะหมู่ที่ 3, 5, 7 ตำบลควนสุวรรณ),
84270 (เฉพาะตำบลควนศรีและพรุพี)
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 839.3 ตร.กม.
ประชากร 70,506 คน (พ.ศ. 2556)
ความหนาแน่น 84.00 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอบ้านนาสาร เลขที่ 3 ถนนเทศบาล 1 ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120
พิกัด 8°48′2″N 99°21′51″E / 8.80056°N 99.36417°E / 8.80056; 99.36417
หมายเลขโทรศัพท์ 0 7734 1055
หมายเลขโทรสาร 0 7734 1055

สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

อำเภอบ้านนาสาร ตั้งอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอบ้านนาสารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

ประวัติ[แก้]

เมื่อ ร.ศ. 118 ทางราชการได้รวมตำบลพ่วงพรหมคร ตำบลทุ่งหลวง ตำบลท่าชี ตำบลนาสาร ตำบลบ้านนา และตำบลลำพูน ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอ เรียกว่า “อำเภอลำพูน” ตั้งที่ว่าการอำเภอที่ตำบลบ้านนา (ปัจจุบันอำเภอบ้านนาเดิม) การปกครองขึ้นตรงต่อมณฑลนครศรีธรรมราช

ต่อมาทางราชการได้ย้ายศาลาที่ว่ามณฑลชุมพร มาตั้งที่เมืองสุราษฏร์ธานีและพิจารณาเห็นว่า อำเภอลำพูนตั้งอยู่ห่างไกลจากมณฑลนครศรีธรรมราช ไม่สะดวกแก่การปกครอง จึงได้โอนมาขึ้นกับเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2461 ได้เปลี่ยนชื่อ “อำเภอลำพูน” เป็น “อำเภอบ้านนา” ให้ตรงกับชื่อตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ และในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2465 โอนตำบลกรูดจากอำเภอท่าโรงช้าง ตำบลพ่วงพรหมคร และตำบลเคียนซา จากอำเภอพระแสงมาขึ้นกับอำเภอบ้านนาในปี พ.ศ. 2494 ได้โอนตำบลกรูดไปขึ้นกับอำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ได้ย้ายที่ว่าการอำเภอบ้านนามาตั้งที่ตำบลนาสาร เนื่องจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอไม่อยู่ในศูนย์กลางของพื้นที่การปกครอง ประชาชนไม่สะดวกในการติดต่อราชการและได้เปลี่ยน “อำเภอบ้านนา” ให้สอดคล้องกับตำบลที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ “อำเภอบ้านนาสาร” จนกระทั่งปัจจุบัน

ต่อมาทางราชการได้พิจารณาเห็นว่าอำเภอบ้านนาสาร มีท้องที่กว้างขวาง ประชากรมากบางตำบลตั้งอยู่ห่างไกลจากที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ไม่สะดวกแก่การปกครอง และการติดต่อราชการของประชาชนกระทรวงมหาดไทยจึงได้ปรับปรุงตั้งกิ่งอำเภอขึ้น ดังนี้

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2511 รวมตำบลเวียงสระ ตำบลทุ่งหลวง ตั้งเป็น กิ่งอำเภอชื่อว่า “กิ่งอำเภอเวียงสระ” ต่อมาได้ยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอเวียงสระ ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2513 รวมตำบลเคียนซา ตำบลพ่วงพรหมคร ตั้งเป็น กิ่งอำเภอชื่อว่า “กิ่งอำเภอเคียนซา” ต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอเคียนซา ในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2519 รวมตำบลบ้านนา ตำบลท่าเรือ ตั้งเป็นกิ่งอำเภอชื่อว่า “กิ่งอำเภอบ้านนาเดิม” และต่อมาได้ยกฐานะเป็นอำเภอบ้านนาเดิม ในปัจจุบัน

การแบ่งเขตการปกครอง[แก้]

การปกครองส่วนภูมิภาค[แก้]

อำเภอบ้านนาสารแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 ตำบล 65 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นาสาร (Na San) -
2. พรุพี (Phru Phi) 7 หมู่บ้าน
3. ทุ่งเตา (Thung Tao) 5 หมู่บ้าน
4. ลำพูน (Lamphun) 7 หมู่บ้าน
5. ท่าชี (Tha Chi) 6 หมู่บ้าน
6. ควนศรี (Khuan Si) 8 หมู่บ้าน
7. ควนสุบรรณ (Khuan Suban) 7 หมู่บ้าน
8. คลองปราบ (Khlong Prap) 5 หมู่บ้าน
9. น้ำพุ (Nam Phu) 6 หมู่บ้าน
10. ทุ่งเตาใหม่ (Thung Tao Mai) 8 หมู่บ้าน
11. เพิ่มพูนทรัพย์ (Phoem Phun Sap) 6 หมู่บ้าน
  แผนที่

การปกครองส่วนท้องถิ่น[แก้]

ท้องที่อำเภอบ้านนาสารประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ได้แก่

 • เทศบาลเมืองนาสาร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาสารทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลพรุพี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพรุพีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลคลองปราบ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองปราบทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลท่าชี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าชีทั้งตำบล
 • เทศบาลตำบลควนศรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนศรีทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งเตาทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลำพูนทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลควนสุบรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนสุบรรณทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลน้ำพุทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งเตาใหม่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งเตาใหม่ทั้งตำบล
 • องค์การบริหารส่วนตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ทั้งตำบล

อ้างอิง[แก้]

[1]