ลัทธิอำนาจนิยม

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก อำนาจนิยม)

อำนาจนิยม (อังกฤษ: authoritarianism) เป็นรูปแบบการจัดระเบียบทางสังคมซึ่งมีลักษณะของการอ่อนน้อมต่ออำนาจหน้าที่ ตามปกติมักตรงข้ามกับปัจเจกนิยมและอิสรนิยม ในทางการเมือง รัฐบาลอำนาจเป็นรัฐบาลซึ่งอำนาจหน้าที่ทางการเมืองกระจุกตัวอยู่กับนักการเมืองกลุ่มเล็ก

อำนาจนิยมมีลักษณะของอำนาจที่เข้มข้นและรวมเข้าสู่ศูนย์กลางอย่างมาก ซึ่งรักษาไว้โดยการปราบปรามทางการเมืองและการกีดกันคู่แข่งที่เป็นไปได้ รัฐบาลอำนาจนิยมใช้พรรคการเมืองและองค์การมวลชนเพื่อระดมคนมารอบเป้าหมายของรัฐบาล

อำนาจนิยมเน้นกฎหมายตามอำเภอใจมากกว่านิติธรรม มักมีทั้งการโกงการเลือกตั้ง การตัดสินใจทางการเมืองจากกลุ่มเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยไม่เปิดเผย ระบบราชการซึ่งบางครั้งดำเนินการไม่เป็นไปตามระเบียบ ซึ่งไม่ได้รับการตรวจตราอย่างเหมาะสมจากเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับเลือกตั้ง และล้มเหลวที่จะบริการผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่พวกเขาสมควรจะบริการ อำนาจนิยมยังมีแนวโน้มรวมการใช้อำนาจทางการเมืองอย่างไม่เป็นทางการและไม่ได้วางระเบียบไว้ ความเป็นผู้นำซึ่ง "แต่งตั้งตัวเองและแม้ว่าจะถูกเลือกตั้งเขามา ก็ไม่อาจถูกปลดได้โดยทาสงเลือกเสรีของพลเมืองในหมู่ผู้แข่งขัน" การลิดรอนเสรีภาพของพลเมืองตามอำเภอใจ และอดทนต่ำต่อการคัดค้านซึ่งมีความหมายบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเขียนอะไรดีเพราะว่าเกลียดสลิ่ม

ดูเพิ่ม[แก้]