อาร์ชดัชชีออสเตรีย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาร์ชดัชชีออสเตรีย
Erzherzogtum Österreich
ขึ้นกับจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

ค.ศ. 960ค.ศ. 1918 Lower Austria
 
Upper Austria
[[ธงฮับส์บวร์ก|ธงของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก]] ตราอาร์มของเคานต์แห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์ก
อาร์ชดัชชีในปี ค.ศ. 1477, สีส้ม
เมืองหลวง เวียนนา
ภาษา เยอรมันบาวาเรีย
ศาสนา โรมันคาทอลิก
การปกครอง อาร์ชดัชชี
มากราฟ
 - ค.ศ. 976–994 เลโอโปลด์ที่ 1
(มากราฟคนแรก)
 - ค.ศ. 1136–41 เลโอโปลด์ที่ 4¹
(มากราฟคนสุดท้าย)
ดยุก
 - ค.ศ. 1141–77 ไฮนริคที่ 2¹
(ดยุกคนแรกตั้งแต่ ค.ศ. 1156)
 - ค.ศ. 1230–46 ฟรีดริชที่ 2
(ดยุกบาเบนแบร์กคนสุดท้าย)
 - ค.ศ. 1278–91 รูดอล์ฟที่ 1
(ดยุกฮับส์บูร์กคนแรก)
 - ค.ศ. 1330–58 อัลเบร็คที่ 2²
(ดยุกคนสุดท้าย)
อาร์ชดยุก
 - ค.ศ. 1358–65 รูดอล์ฟที่ 4
(อาร์ชดยุกองค์แรก)
 - ค.ศ. 1457–93 ฟรีดริชที่ 5³
(อาร์ชดยุกคนแรก)
 - ค.ศ. 1804–35 ฟรานซ์ที่ 14
(จักรพรรดิองค์แรก)
 - ค.ศ. 1916–18 คาร์ลที่ 1
(จักรพรรดิองค์สุดท้าย)
ยุคประวัติศาสตร์ ยุคกลาง
 - ยุทธการเล็คเฟลด์ ค.ศ. 955
 - ก่อตั้งเป็นอาณาจักรมากราฟ ค.ศ. 960
 - ยกฐานะเป็นดัชชี ค.ศ. 1156
 - ยกฐานะเป็น
อาร์ชดัชชี
ค.ศ. 1359
 - อนุมัติฐานะเป็น
อาร์ชดัชชี
    โดยจักรวรรดิ
 
ค.ศ. 1453
 - จักรวรรดิออสเตรีย
    ก่อตั้ง5
 
11 สิงหาคม, ค.ศ. 1804
 - ยุบจักรวรรดิ; แบ่งแยก
    อาร์ชดัชชี
    ภายในเยอรมันออสเตรีย
 
 
31 ตุลาคม ค.ศ. 1918 ค.ศ. 1918
 - สนธิสัญญาแซงต์แชร์แมง 10 กันยายน ค.ศ. 1919
1: ดยุกแห่งแห่งบาวาเรียตั้งแต่ ค.ศ. 1139.
2: ดยุกร่วมจน ค.ศ. 1344, แรกออทโท ดยุกแห่งออสเตรีย, ต่อมากับเลโอโปลด์ที่ 2.
3: จักรพรรดิจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์, เป็นฟรีดิชที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1452–93; พระมหากษัตริย์แห่งชนโรมันตั้งแต่ ค.ศ. 1440–93; ดยุกแห่งสไตเรีย, คารินเทีย และ คาร์นิโอลาตั้งแต่ ค.ศ. 1424–93. ทั้งดัชชีและอาร์ชดยุกปกครองโดยBoth the duchies and the archduchy were ruled with อัลเบร็คที่ 6 จน ค.ศ. 1463.
4: จักรพรรดิจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นฟรานซ์ที่ 2 ระหว่าง ค.ศ. 1792–1806.
5: อาร์ชดัชชีเป็นอาณาจักรส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ

อาร์ชดัชชีออสเตรีย[1] (เยอรมัน: Erzherzogtum Österreich, อังกฤษ: Archduchy of Austria) เป็นรัฐสำคัญที่สุดรัฐหนึ่งในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์กลางของราชวงศ์ฮับส์บูร์กและราชวงศ์ก่อนหน้าที่จะมาเป็นจักรวรรดิออสเตรีย อาร์ชดัชชีออสเตรียที่รุ่งเรืองอยู่ร่วม 700 ปีก่อตัวขึ้นมาจากอาณาจักรมาร์กราฟจนกระทั่งกลายมาเป็นจักรวรรดิ โดยมีเมืองหลวงอยู่ที่เวียนนา อาณาบริเวณของอาร์ชดัชชีมีศูนย์กลางอยู่ในบริเวณที่เป็นรัฐต่างๆ ของประเทศออสเตรียปัจจุบันของออสเตรียใต้และส่วนใหญ่ของบริเวณในออสเตรียเหนือด้วย

ภูมิภาคชายแดนตะวันออกภายใต้การปกครองของบาเบนแบร์ก[แก้]

ในสมัยจักรวรรดิกาโรแล็งฌีย็องและระหว่างยุคกลางตอนต้นดินแดนหลักที่ต่อมาเป็นอาร์ชดัชชีออสเตรียเรียกกันว่า "ภูมิภาคชายแดนโอเรียนทาลลิส" (Marchia orientalis) หรือ "ภูมิภาคชายแดนตะวันออก" ชาวเยอรมันเข้ามาตั้งถิ่นฐานแทนที่ประชากรสลาฟก่อนหน้านั้นระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 9 และ 10 และหลังจากยุทธการเล็คเฟลด์ (Battle of Lechfeld) ในปี ค.ศ. 955 บริเวณนี้ก็กลายมาเป็นอาณาจักรชายแดนของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์และได้รับฐานะเป็นอาณาจักรมาร์กราฟราวปี ค.ศ. 960 ตั้งแต่ปี ค.ศ. 976 อาณาจักรก็ปกครองโดยตระกูลบาเบนแบร์ก และมาเรียกกันว่า "Ostarrîchi" หรือ "อาณาจักรตะวันออก" ที่ต่อมาเพี้ยนเป็น Österreich ในภาษาเยอรมันซึ่งเป็นชื่อประเทศออสเตรียปัจจุบัน

ดัชชีออสเตรีย[แก้]

ในปี ค.ศ. 1156 อาณาจักรมาร์กราฟก็ได้เลื่อนฐานะขึ้นเป็นดัชชีโดยสมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 1 แห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ ต่อมาในปี ค.ศ. 1278 รูดอล์ฟที่ 1 ได้รับชัยชนะต่อออตโตคาร์ที่ 2 แห่งโบฮีเมียที่เป็นผลให้ได้ดัชชีมาเป็นของราชวงศ์ฮับสบูร์ก

อาร์ชดัชชีออสเตรีย[แก้]

ในปี ค.ศ. 1359 รูดอล์ฟที่ 4 ปลอมเอกสารยกฐานะดัชชีขึ้นเป็นอาณาจักรอาร์ชดยุก แต่ไม่ได้รับอนุมัติจากจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ เอิร์นสท์ดยุกแห่งออสเตรียเป็นคนแรกที่ถือตำแหน่งอาร์ชดยุกแห่งออสเตรีย อาร์ชดัชชีมาได้รับอนุมัติอย่างเป็นทางการเมื่อราชวงศ์ฮับสบูร์กได้เป็นจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ในปี ค.ศ. 1453 ภายใต้สมเด็จพระจักรพรรดิฟรีดริชที่ 3 ออสเตรียเป็นรัฐเพียงรัฐเดียวที่มีฐานะเป็นอาร์ชดัชชี ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 16 สมาชิกของราชวงศ์ฮับสบูร์กก็ถือตำแหน่งอาร์ชดยุกหรืออาร์ชดัชเชสที่เทียบเท่ากับ "เจ้า" ของราชวงศ์อื่นๆ ในยุโรป และตั้งแต่ ค.ศ. 1512 เป็นต้นมาอาร์ชดัชชีก็กลายมาเป็นศูนย์กลางของราชสำนักของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์

จักรวรรดิฮับสบวร์ก[แก้]

ในปี ค.ศ. 1804 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ที่ 2 ก็ทรงเลื่อนฐานอาร์ชดัชชีภายในจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเป็นจักรวรรดิในการโต้ตอบในการที่จักรพรรดินโปเลียนที่ 1ประกาศให้ฝรั่งเศสเป็นจักรวรรดิฝรั่งเศส สองปีต่อมาจักรพรรดิฟรานซ์ก็ทรงยุบจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ อาร์ชดัชชีออสเตรียยังคงดำรงฐานะอยู่แต่แบ่งออกเป็น ออสเตรียเหนือและใต้ ตำแหน่งอาร์ชดยุกหรืออาร์ชดัชเชสก็ยังคงใช้กันต่อมาในบรรดาพระราชวงศ์ รัฐมาถูกยุบในปี ค.ศ. 1918 หลังจากการล่มสลายของจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีและการก่อตั้งรัฐออสเตรียสองรัฐ ออสเตรียใต้ และ ออสเตรียเหนือ ภายในสาธารณรัฐเยอรมันออสเตรีย

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชบัณฑิตยสถาน, สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 45