อันดับของขนาด (จำนวน)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อันดับของขนาด
พื้นที่
หน่วยเงิน
ข้อมูล
ความหนาแน่น
พลังงาน
ความถี่
ความยาว
มวล
จำนวน
กำลัง
ความดัน
ความจุความร้อนจำเพาะ
ความเร็ว
อุณหภูมิ
เวลา
ปริมาตร
การเปลี่ยนหน่วย
หน่วยฟิสิกส์
หน่วยเอสไอ
หน่วยฐานเอสไอ
หน่วยอนุพันธ์เอสไอ
คำนำหน้าหน่วยเอสไอ
หน่วยพลังก์

จำนวนที่น้อยกว่า 10−100 หรือ ที่1 กูเกิล[แก้]

 • การคำนวณ: จำนวน 1 × 10−6,176 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดเท่าที่คำนวณได้ที่ต่ำกว่า 0
 • การคำนวณ: จำนวน 6.5 × 10−4,966 เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดที่จะประมาณค่าได้ที่มีค่าต่ำกว่า 0

10−24[แก้]

0.000 000 000 000 000 000 000 001

10−21[แก้]

0.000 000 000 000 000 000 001

10−18[แก้]

0.000 000 000 000 000 001

10−15[แก้]

0.000 000 000 000 001

10−12[แก้]

0.000 000 000 001

10−9[แก้]

0.000 000 001

10−6[แก้]

0.000 001

10−3[แก้]

0.001

10−2[แก้]

0.01

10−1[แก้]

0.1

100[แก้]

1 ; จำนวน หนึ่ง

101[แก้]

10 ; จำนวน สิบ

 • ไอเอสโอ - เดคา (da)
 • การปกครอง - ประเทศทั้งหมดในอาเซียนมี 10 ประเทศ
 • คณิตศาสตร์ - จำนวนที่ใช้กันอยู่ทุกวันทุกที่ ยกเว้นคอมพิวเตอร์ คือ เลขฐานสิบ มีสิบค่า คือ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
 • เกี่ยวกับมนุษย์ - มนุษย์คนหนึ่งมี 10 นิ้วมือ ในมือหนึ่งข้าง และ 10 นิ้วเท้าในเท้า 1 ข้าง
 • คณิตศาสตร์ - เลขฐานสิบหก เป็นเลขฐานที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูลบนคอมพิวเตอร์ มี 16 ค่า ประกอบไปด้วย 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F ค่า 6 ตัว หลัง เป็นอักษรภาษาอังกฤษ
 • ภาษา - ภาษาอังกฤษมีอักษรทั้งหมด 26 ตัว
 • ภาษา - ภาษาไทยมีอักษรทั้งหมด 44 ตัว
 • เวลา - 60 คือจำนวนวินาทีของ 1 นาที
 • การปกครอง - จำนวน 77 เป็นจำนวนจังหวัดทั้งหมดในประเทศไทย
 • เกี่ยวกับรหัสผ่าน - รหัสผ่านที่ใช้เลขสูงสุด คือ 95 ตัว พบบนแป้นพิมพ์ทั่วไป

102[แก้]

100 ; จำนวน ร้อย

 • ไอเอสโอ - เฮกโต (h)
 • รัฐศาสตร์ - ประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติมีอยู่ 193 ประเทศ
 • รัฐศาสตร์ - ประเทศทั้งหมดบนโลกมี 263 ประเทศ
 • ประชากรศาสตร์ - นครรัฐวาติกันมีประชากร 900 คน

103[แก้]

1,000 ; จำนวน พัน

 • ไอเอสโอ - กิโล (k)
 • ประชากรศาสตร์ - ในเกาะแอสเซนเชียนมีประชากรอยู่ 1,122 คน
 • การพิมพ์ - ใน 1 หน้ากระดาษทั่วไป สามารถเขียนอักษรได้ 2,000-3,000 คำ
 • เวลา - 3,600 เป็นจำนวนวินาทีของ 1 ชั่วโมง
 • พื้นที่ - 4,047 ตร.ม. เป็นพื้นที่ ของ 1 เอเคอร์
 • พื้นที่ - 7,300 ตร.ม. เป็นพื้นที่ของสนามฟุตบอลทั่วไป
 • ชีววิทยา - ดีเอ็นเอของไวรัสพื้นฐานที่สุด มีอย่างน้อย 5,000 คู่
 • พจนานุกรม: มี 8674 คำที่ไม่ซ้ำในคัมภีร์ไบเบิลฮีบรู

104[แก้]

10,000 ; จำนวน หมึ่น หรือ มีเรียด

 • ชีววิทยา - 10,000 เซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์แต่ละหน่วยคาดว่าจะเชื่อมต่อไปยังส่วนอื่น ๆ
 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปี ค.ศ. 2007 ตูวาลูมีประชากรอยู่ 10,544 คน
 • ดาราศาสตร์ - ดาวศุกร์มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,103.7 กิโลเมตร
 • ดาราศาสตร์ - โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12,742.02 กิโลเมตร
 • ภาษา - มีตัวอักษรจีน 20,000 – 40,000 ตัว
 • ดาราศาสตร์ - ดาวเนปจูนมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,528 กิโลเมตร
 • ดาราศาสตร์ - ดาวยูเรนัสมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 51,118 กิโลเมตร
 • เกมส์ - โลกมายคราฟมีเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมด 64,000 กิโลเมตร
 • คณิตศาสตร์ - 65,537 เป็นจำนวนที่มากที่สุดของจำนวนแฟร์มา
 • หน่วยความจำ: ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2006 จำนวนมากที่สุดของทศนิยมของ π ที่ได้รับการท่องคือ 67,890 จำนวน
 • เวลา - 86,400 เป็นจำนวนวินาทีใน 1 วัน
 • เวลา - 86,401 เป็นจำนวนวินาทีของ 1 วัน ใน 50,000 ปีข้างหน้า

105[แก้]

100,000 ; จำนวน แสน หรือ ลาค

 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปี ค.ศ. 2009 ประเทศ เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ มีประชากร 100,982 คน
 • ชีววิทยา - ศีรษะมนุษย์มีเส้นผมโดยเฉลี่ยประมาณ 100,000 – 150,000 เส้น
 • ระยะทางจากโลกถึงดวงจันทร์ คือ 396,000 กิโลเมตร

106[แก้]

1,000,000 ; จำนวน ล้าน

 • ไอเอสโอ - เมกะ (M)
 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปีค.ศ. 2004 ที่เมือง ริกะ ประเทศ ลัตเวีย มี ประชากร 1,003,949 คน
 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปี ค.ศ. 2009 กรุงเทพ มีประชากร 5,662,499 คน

107[แก้]

10,000,000 ; จำนวน สิบล้าน

 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปีค.ศ. 2010 ประเทศเฮติ มีประชากร 10,085,214 คน
 • คณิตศาสตร์: 12,988,816 เป็นจำนวนรูปแบบโดมิโนที่สามารถวางได้บนกระดานหมากรุกขนาด 8 × 8
 • เวลา: 31,557,600 เป็นจำนวนวินาทีของ 1 ปี
 • ความยาว - ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวพุธ คือ 48,400,000 กิโลเมตร
 • ความยาว - ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวศุกร์ คือ 62,000,000 กิโลเมตร

108[แก้]

100,000,000 ; จำนวน ร้อยล้าน

 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อปีค.ศ. 2007 รัฐมคธ ในอินเดีย มีประชากรอยู่ 103,804,637 คน
 • ดาราศาสตร์ - มีวัตถุในอวกาศอยู่ 998,402,801 วัตถุ

109[แก้]

1,000,000,000 ; จำนวน พันล้าน

 • ไอเอสโอ - จิกะ (G)
 • เมื่อ เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2012 มีผู้ใช้เฟซบุ๊คทั้งหมด 1,000,000,000 คน
 • ประชากรศาสตร์ - ประเทศที่มีประชากรมากที่สุดคือ จีน มีประชากรอยู่ 1,400,000,000 คน
 • ดาราศาสตร์ - โลกมีอายุ 4,650,000,000 ปี
 • ดาราศาสตร์ - ดวงอาทิตย์มีอายุ 5,000,000,000 ปี
 • ประชากรศาสตร์ - เมื่อวันที่ 31 เดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2011 โลกมีประชากร 7 พันล้านคน

1010[แก้]

10,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - เมื่อนำความสูงของคนทั้งโลกมารวมกันแล้ว จะมีความสูงถึง 1010 เมตร
 • ดาราศาสตร์ - มี กาแล็กซี่ ใน เอกภพที่สังเกตได้อยู่ 1 × 1010 – 8 × 1010 กาแล็กซี่
 • ดาราศาสตร์ - เอกภพที่สังเกตได้มีอายุ 1.5 × 1010 ปี
 • การคำนวณ - บนกูเกิลมีหน้าเว็บอยู่ 5.6 × 1010 หน้า

1011[แก้]

100,000,000,000

1012[แก้]

1,000,000,000,000

1015[แก้]

1,000,000,000,000,000

1018[แก้]

1,000,000,000,000,000,000

 • ไอเอสโอ - เอกซะ (E)
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีที่จะชู้ตลูกบาสเกตบอลลงห่วงอยู่ 9,223,372,036,854,775,807 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 9,439,829,801,208,141,308(≈9.44×1018) เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถเปลี่ยนเป็นเลขฐานสอง-เลขฐานสิบหกได้(เท่าที่ทำได้)
 • คณิตศาสตร์ - มี 43,252,003,274,489,856,000 จุดที่แตกต่างกันบน ลูกบาศก์ของรูบิค ขนาด 3×3×3
 • เศรษฐศาสตร์ - ภาวะเงินเฟ้อยิ่งยวดในประเทศซิมบับเว มีค่าสูงสุดอยู่ที่ 1019 % หรือ 516,000,000,000,000,000,000

1021[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000

 • ไอเอสโอ - เซตตะ (Z)
 • ภูมิศาสตร์ - มีเม็ดทรายทั้งหมด 1021 เม็ด
 • คณิตศาสตร์ - มี 6,670,903,752,021,072,936,960 (≈ 6.7×1021)รูปแบบ ของ ตารางซูโดะกุ ขนาด 9×9
 • ดาราศาสตร์ - มีดาวทั้งหมด 7 × 1021 ดวง ภายในระยะที่กล้องโทรทรรศน์ที่จะมองเห็นได้
 • คณิตศาสตร์ - มีจำนวนสมบูรณ์รวมอยู่ 146,361,946,186,458,562,560,000 จำนวน

1024[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000

1027[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000

1030[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • ชีววิทยา - มีแบคทีเรียบนโลกทั้งหมด 5 × 1030 ตัว
 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 324,518,553,658,426,726,783,156,020,576,256 เป็นจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถแปลงเป็นการยกกำลังสองได้(เท่าที่ทำได้)

1033[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - ดาวของอเล็กซานเดอร์ มี จุดที่แตกต่างกันทั้งหมด 72,431,714,252,715,638,411,621,302,272,000,000 จุด

1036[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • ฟิสิกส์ - อัตราส่วนของแม่เหล็กไฟฟ้าที่กระทำต่อแรงโน้มถ่วงระหว่างสองโปรตอนเป็นประมาณ 1036

1039[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - จำนวน 69,720,375,229,712,477,164,533,808,935,312,303,556,800 เป็นจำนวนตัวคูณร่วมน้อยของเลข 1-100 ทุกจำนวน

1042 ถึง 10100[แก้]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนรูบิคล้างแค้นที่แตกต่างกันทั้งหมด 7,401,196,841,564,901,869,874,093,974,498,574,336,000,000,000 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนลูกบาศก์ศาสตราจารย์ที่แตกต่างกันทั้งหมด 282,870,942,277,741,856,536,180,333,107,150,328,293,127,731,985,672,134,721,536,000,000,000,000,000 วิธี
 • คณิตศาสตร์ - 10100 = 1 กูเกิล

10100(1 กูเกิล) ถึง 10^{10^{100}}(1 กูเกิลเพล็กซ์)[แก้]

 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนV-Cube 6 ที่แตกต่างกันทั้งหมด≈1.57×10100วิธี
 • คณิตศาสตร์ - มีวิธีการเรียงสับเปลี่ยนV-Cube 7 ที่แตกต่างกันทั้งหมด≈1.95×10160วิธี
 • ฟิสิกส์ - ค่าพลังก์ในเอกภพที่สังเกตได้คือ 4×10185
 • คณิตศาสตร์ - 10^{10^{100}} = 1 กูเกิลเพล็กซ์