หลวงพ่อเล็ก เกสโร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

(เล็ก เกสโร)
หลวงพ่อเล็ก
190px
เกิด พ.ศ. 2428
มรณภาพ พ.ศ. 2507
อายุ 79
อุปสมบท พ.ศ. 2448
พรรษา 59
วัด วัดบางนมโค
ท้องที่ พระนครศรีอยุธยา
ตำแหน่ง
ทางคณะสงฆ์
เจ้าอาวาสวัดบางนมโค

ประวัติ[แก้]

หลวงพ่อเล็ก เกสโร อดีตเจ้าอาวาสวัดบางนมโค ท่านเกิดเมื่อปี พ.ศ. 2428 ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุตรของนายอ่อน และ นางบุญมี เกิด ณ อำเภอปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ท่านอุปสมบทเมื่อปี พ.ศ. 2448 ณ พัทธสีมา วัดปากคลองยี่หน เมื่ออุปสมบทท่านได้ย้ายไปจำพรรษาอยู่ที่วัดสาลี และ ย้ายมาจำพรรษาที่วัดช่องลม ในระยะเวลา 2 พรรษาท่านมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน ในพรรษาต้นได้ท่องจบเจ็ดตำนาน พรรษาที่ 2 ท่องจบ มหาสมัย และ ปาฏิโมกข์ เมื่อออกพรรษาที่ 2 ท่านได้พบกับ หลวงพ่อปาน โสนันโทเถระ อดีตเจ้าอาวาส วัดบางนมโค เรียนปริยัติธรรม ในสมัยนั้น หลวงพ่อปาน กับ อาจารย์เกี้ยวได้ร่วมกันสอนบาลี ในด้านการค้นคว้าในความรู้ทางพระศาสนามีความขยันค้นคว้ามาก ทุกวันเมื่อถึงเวลาบ่าง ๒ โมง เป็นต้องเข้าห้องดูหนังสือตลอดไปจนเย็น ต่อเมื่อถึง ๕ หรือ ๖ โมงเย็นแล้วจึงจะเลิก มีความชำนาญในวิสุทธิมรรคและอภิธรรมมาก จนกระทั่งเมื่อใกล้จะมรณภาพ เคยถามอภิธรรมแก่ท่าน ท่านว่าแบบอภิธรรมให้ฟัง ท่านจำได้ขึ้นใจคล้ายกับข้าพเจ้าจำยะถาสัพพี และท่านก็ได้ปรารภไว้ว่า ถ้าลูกของท่านบวชแล้วเป็นอย่างนั้น ท่านเองจะกลายเป็นผู้ลงทุนให้ลูกทำลายพระศาสนา แล้วผลที่ได้ก็คือลูกตกนรก พ่อแม่เสียเงินเสียทองเปล่า ๆ ดีไม่ดีก็พลอยตกนรกกับลูกไปด้วย เพราะเมื่อลูกทำผิดสมภารก็ต้องว่า เมื่อถูกสมภารว่าก็จะมาฟ้องพ่อแม่ ถ้าพ่อแม่ญาติพี่น้องพลอยโกรธเคืองสมภารผู้ทำถูกทำดีเพราะลูกไปฟ้องแล้ว พวกของท่านทั้งพวกก็จะกลายเป็นเหยื่อนรกทั้งหมดจงอย่าเกณฑ์ให้ลูกบวชตามประเพณี รอให้เขามีศรัทธาเสียก่อน แล้วคอยช่วยสมภารปราบด้วย จึงจะได้บุญ ท่านได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางนมโคเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 ในตลอดระยะเวลา 26 ปีที่ท่านเป็นเจ้าอาวาส ท่านได้อยู่ในศีลในธรรม ไม่เคยกระทำอาบัติ และรักษาศีลได้ 227 ข้อตลอดชีวิต เป็นคนรู้จักรักษาสัจจะ ไม่เคยด่าทอใคร ท่านมรณภาพเมื่อปี พ.ศ. 2507 สิริอายุได้ 79 ปี

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า หลวงพ่อเล็ก เกสโร ถัดไป
พระครูวิหารกิจจานุการ (ปาน โสนนฺโท) 2leftarrow.png เจ้าอาวาสวัดบางนมโค
(26 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2492)
2rightarrow.png หลวงพ่อเจิม เกสโร