หนี้บัตรเครดิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

หนี้บัตรเครดิต คือ หนี้ที่เกิดจากที่ผู้ใช้บัตรเครดิตไม่ได้ชำระหนี้ตามเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อผู้ใช้บัตรเครดิตไม่สามารถใช้หนี้ได้ทันเวลา ผู้ใช้บัตรเครดิตจะต้องจ่ายดอกเบี้ยให้กับบริษัทสินเชื่อ หรือบริษัทเครดิต จนกว่าจะสามารถจะจ่ายเงินที่ค้างไว้จนหมด นอกจากดอกเบี้ยแล้ว บริษัทสินเชื่อยังอาจจะมีค่าปรับอื่นๆในการจ่ายล่าช้า ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่ตกลงกันไว้ หากผู้ใช้บัตรเครดิตยังละเลย หรือเพิกเฉยต่อการชำระหนี้ บริษัทสินเชื่อสามารถที่อาจจะขอเพิ่มดอกเบี้ยได้อีกด้วย จึงจำเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ใช้บัตรเครดิต ที่ควรจะใช้เงินด้วยความพอเพียง และไม่ใช้เงินเกินกำลังของตน เพื่อไม่ให้เกิดภาระหนึ้สินจาก หนี้บัตรเครดิต

ดูเพิ่ม[แก้]