สุนีย์ สินธุเดชะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สุนีย์ สินธุเดชะ
สุนีย์ สินธุเดชะ.jpg
เกิด 7 มกราคม พ.ศ. 2479 (79 ปี)
จังหวัดตาก
สัญชาติ ไทย
อาชีพ อาจารย์
คู่สมรส พลอากาศตรีประเทศ สินธุเดชะ
บุตร ดร.นิธินาถ เตลาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ (7 มกราคม 2479 — ) เป็นนายกสภามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต อดีตอาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า "อาจารย์แม่" และอดีตรองหัวหน้าพรรคถิ่นไทย[1]

ประวัติ[แก้]

รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ เกิดเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2479 เป็นชาวจังหวัดตาก สมรสกับ พลอากาศตรีประเทศ สินธุเดชะ มีบุตรสาวคนเดียว คือ ดร.นิธินาถ เตลาน (สินธุเดชะ)

รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต และครุศาสตรบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (นักเรียนทุนกระทรวงศึกษาธิการ) [2] หลังจบการศึกษาจึงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์สอน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต่อมาจึงย้ายมาเป็นอาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษ โรงเรียนผู้บังคับหมวดทหารอากาศ สถาบันจิตวิทยาและความมั่นคง มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาลัยวชิรพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลกรมตำรวจ และอีกหลายสถาบัน

หลังเกษียณอายุราชการแล้ว รศ.ดร.สุนีย์ สินธุเดชะ ได้เข้ามารับหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

งานการเมือง[แก้]

อาจารย์สุนีย์ เคยร่วมงานการเมืองกับ ดร.พิจิตต รัตตกุล โดยเข้ารับตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคถิ่นไทย ในปี พ.ศ. 2543 ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 ได้ลาออกจากพรรคถิ่นไทย จึงได้ลดบทบาททางการเมืองลงไป

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]