สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister
Seal Prime Minister of Thailand.png
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ภาพรวม
งบประมาณ 7,439.1160 ล้านบาท (พ.ศ. 2557)[1]
ผู้บริหาร พลเอก วิลาศ อรุณศรี, เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เรณู ตังคจิวางกูร, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
อนุสนธิ์ ชินวรรโณ, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
• พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง
ฐะปาณีย์ อาจารวงศ์, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร นักบริหารระดับสูง
กัลยาณะ วิภัตภูมิประเทศ, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร นักบริหารระดับสูง
สุพศิน สุเมธิวิทย์, รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร นักบริหารระดับสูง
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
spm.thaigov.go.th

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[2]

ประวัติ[แก้]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวมสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี เข้ารวมกับสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี[แก้]

หน่วยงานในสังกัด[แก้]

 • สำนักบริหารกลาง
 • สำนักเลขานุการนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • สำนักพิธีการ
 • สำนักโฆษกและสุนทรพจน์
 • สำนักประสานงานการเมือง
 • สำนักการต่างประเทศ
 • สำนักงานผู้แทนการค้าไทย
 • สำนักสถานที่ ยานพาหนะ และการรักษาความปลอดภัย
 • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ศูนย์พัฒนาระบบบริหาร
 • กลุ่มตรวจสอบภายใน

อ้างอิง[แก้]