นานมีบุ๊คส์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์)

นานมีบุ๊คส์ (อักษรโรมัน: Nanmeebooks) คือสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งในประเทศไทย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยสุวดี จงสถิตย์วัฒนาแยกมาจากบริษัท นานมี (เครื่องเขียนและหนังสือภาษาจีน) หนังสือส่วนมากเป็นวรรณกรรมเยาวชน

ประวัติ[แก้]

สุวดี จงสถิตย์วัฒนา ก่อตั้งบริษัทนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2535

เริ่มต้นจากการผลิตหนังสือแปลแนวความรู้ และขยายตัวต่อมา จนครอบคลุมหนังสือที่ตอบสนอง หลากรสนิยม สำหรับคนทุกวัย ทั้งแนวบันเทิงคดี สารคดี และแนวความรู้สำหรับเยาวชน โดยขยายออกเป็น สำนักพิมพ์ย่อย อีก 7 สำนักพิมพ์ คือ

  1. Nanmeebooks Kiddy
  2. Nanmeebooks Young Reading
  3. Nanmeebooks Teen
  4. Nanmeebooks Crime&Mystery
  5. Nanmeebooks Anovel
  6. Kimberly
  7. Inspire

รวมทั้งผลิตนิตยสารสำหรับเยาวชน 2 ฉบับ คือ เล่มโปรด และ Go Genius รวมทั้งเป็นผู้นำเข้าซึ่งสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ คือ สื่อปฐมวัย สื่อวิทยาศาสตร์ และ สื่อคณิตศาสตร์ ทั้งยังริเริ่มจัดทำกิจกรรมและโครงการ เพื่อเสริมความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และครูบรรณารักษ์อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ Nanmeebooks Reading Club

'ปณิธาน/เป้าหมายของนานมีบุ๊คส์' "มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพคนไทยด้วยการอ่านและการเรียนรู้" - เราไม่เพียงผลิตหนังสือคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อสังคม - เรายังสรรหานวัตกรรมใหม่ ทั้งวิชาการและกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนไทย ตลอดจนคนไทยทั้งมวล มีความรู้ มีทักษะชีวิต และมีคุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม เป็นพลเมืองไทยที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ เข้มแข็ง มั่นคงต่อไป

หนังสือการ์ตูนความรู้นานมีบุ๊คส์[แก้]

เป็นหนังสือการ์ตูนที่ให้ความรู้กับเด็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้ง่ายผ่านทางการ์ตูน เริ่มพิมพ์ช่วงปี พ.ศ. 2548

เรื่อง (แนว-สถานะ)[แก้]

เนื่องจากมีหนังสือการ์ตูนความรู้ที่นานมีบุ๊คส์ผลิตอยู่หลายเรื่อง จึงได้เอาเฉพาะเรื่องที่มีตอนเยอะๆ

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]