สังคมนิยมเสรี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สังคมนิยมเสรี (libertarian socialism) ซึ่งบางครั้งเรียกกันว่าสังคมนิยมอนาธิปไตย(socialist anarchism)[1][2] หรือ เสรีนิยมเอียงซ้าย (left libertarianism)[3][4] คือปรัชญาการเมืองกลุ่มหนึ่งที่นิยมระบอบสังคมนิยมในรูปแบบอนาธิปไตย กล่าวคือพวกเขาต้องการสังคมที่ ไร้ความสูงต่ำทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม โดยสังคมประเภทนี้มุ่งที่จะสลายสถาบันทางสังคมต่างๆ ที่เน้นความรุนแรงและการบังคับประชาชนออกไป และแทนที่สถาบันเหล่านี้ด้วยประชาชนทุกคนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและปัจจัยการผลิต หรืออย่างน้อยที่สุด สังคมจะต้องลด ขอบเขต/ อำนาจ/ บทบาทของสถาบันและโครงสร้างของสังคมต่างๆที่เน้นการบังคับประชาชน และคงความสูงต่ำของกลุ่มคนในสังคมให้เหลือน้อยลง[5]

ความเท่าเทียมกันและอิสรภาพนี้จะได้มาด้วยการล้มล้างสถาบันเผด็จการ (authoritarian institutions) ที่เป็นเจ้าของและควบคุมปัจจัยการผลิต โดยถือว่าปัจจัยการผลิตเหล่านี้เป็นสมบัติของตน[6] เพื่อที่ปัจจัยการผลิตและทรัพยากรต่างๆเหล่านี้จะได้ตกถึงมือสังคมโดยรวมไม่กระจุกอยู่กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง นอกจากนี้ สังคมนิยมเสรียังรวมถึงแนวคิดในทำนองชี้ให้เห็น วิพากวิจารณ์ และ ทำลาย อำนาจนอกกฎหมายทุกๆชนิดที่มีอยู่ในสังคม

เพราะฉะนั้น นักสังคมนิยมเสรีเชื่อว่า “การใช้อำนาจในรูปแบบของสถาบันใดๆก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นสถาบันทาง เศรษฐกิจ การเมือง ศาสนา หรือ ที่เกี่ยวกับเพศ คือการทำร้ายทั้งผู้ใช้อำนาจและผู้ที่ถูกบังคับข่มเหงภายใต้อำนาจนั้นๆ”[7]

อ้างอิง[แก้]

  1. Ostergaard, Geoffrey. "Anarchism". A Dictionary of Marxist Thought. Blackwell Publishing, 1991. p. 21.
  2. Noam Chomsky, Carlos Peregrín Otero. Language and Politics. AK Press, 2004, p. 739
  3. Murray Bookchin and Janet Biehl. The Murray Bookchin Reader. Cassell, 1997. p. 170
  4. Steven V Hicks, Daniel E Shannon. The American journal of economics and sociolology. Blackwell Pub, 2003. p. 612
  5. Baake, David. "Prospects for Libertarian Socialism", Zmag (June 2005).
  6. Mendes, Silva. ‘Socialismo Libertário ou Anarchismo’ Vol. 1 (1896): “Society should be free through mankind's spontaneous federative affiliation to life, based on the community of land and tools of the trade; meaning: Anarchy will be equality by abolition of private property and liberty by abolition of authority”
  7. Ackelsberg, Martha A. (2005). Free Women of Spain: Anarchism and the Struggle for the Emancipation of Women. AK Press. pp. p.41. ISBN 978-1-902593-96-8.