สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6
Pope Paul VI
Papa Paulus VI
สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6

สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 เมื่อ พ.ศ. 2510

พระนามเดิม โจวันนี บัตติสตา เอนรีโก
อันโตนีโอ มาเรีย มอนตีนี
(Giovanni Battista Enrico
Antonio Maria Montini)
ขึ้นดำรงตำแหน่ง 21 มิถุนายน พ.ศ. 2506
สิ้นสุดตำแหน่ง 6 สิงหาคม พ.ศ. 2521
สมัยก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23
สมัยถัดไป สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 1
เกิด 26 กันยายน พ.ศ. 2440
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
สิ้นพระชนม์ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2521 (พระชนมายุ 80 พรรษา)
ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี

สมเด็จพระสันตะปาปา บุญราศีปอลที่ 6 (ละติน: Paulus PP. VI;) ดำรงตำแหน่งพระสันตะปาปาตั้งแต่ ค.ศ. 1963 ถึง ค.ศ. 1978 สืบต่อจากสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 ผู้เรียกประชุมสังคายนาวาติกันครั้งที่สอง เมื่อรงรับตำแหน่งพระสันตะปาปาก็ทรงสืบสานงานสังคายนานั้นต่อ ซึ่งมีผลให้คริสตจักรโรมันคาทอลิกได้พัฒนางานด้านคริสต์ศาสนจักรสัมพันธ์กับนิกายโปรเตสแตนต์และออร์ทอดอกซ์เรื่อยมาจนปัจจุบัน

ก่อนรับตำแหน่งพระสันตะปาปา พระองค์เคยทำงานรับใช้ใกล้ชิดสมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 12 มาตั้งแต่ตอนทำงานที่สำนักเลขาธิการแห่งรัฐวาติกัน พระสันตะปาปาพระองค์นี้ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นประมุขอัครมุขมณฑลมิลานในเวลาต่อมา ทั้งมีตำแหน่งเป็นเลขาธิการสภามุขนายกแห่งอิตาลีด้วย ต่อมาในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 พระองค์จึงได้รับแต่งตั้งเป็นพระคาร์ดินัล และสืบตำแหน่งพระสันตะปาปาเมื่อสมเด็จพระสันตะปาปาพระองค์นั้นสิ้นพระชนม์

พระองค์เลือกใช้ศาสนนาม เปาโล เพื่อสื่อถึงการเน้นพันธกิจด้านการประกาศข่าวดีเหมือนนักบุญเปาโลอัครทูต พระองค์ยังสานการประชุมสภาสังคายนาวาติกันครั้งที่สองต่อ ซึ่งมาแล้วเสร็จในสมณสมัยสมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 2

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 โดยสมณะกระทรวงการแต่งตั้งนักบุญ ได้ประกาศว่าสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ทรงเปี่ยมด้วยวีรคุณธรรม จึงเป็นผู้น่าเคารพ[1] ซึ่งเป็นกระบวนการขั้นต้นก่อนการประกาศเป็นนักบุญในลำดับต่อไป

ต่อมาในวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้ทรงลงนามรับรองในการเกิดอัศจรรย์ ตามที่พระคาร์ดินัล เอนเจโล อามาโต สมณมนตรีว่าการ[สมณะกระทรวงการแต่งตั้งนักบุญ]]ได้เสนอ และประกาศให้มีศาสนพิธีในวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เพื่อแต่งตั้งสมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ขึ้นเป็นบุญราศี ในขั้นตอนต่อจากนี้สมณะกระทรวงการแต่งตั้งนักบุญจะต้องได้รับรายงานและพิสูจน์การเกิดอัศจรรย์อีกหนึ่งครั้ง ก่อนที่พระสันตะปาปาจะลงนามรับรองและดำเนินการประกาศเป็นนักบุญต่อไป

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า สมเด็จพระสันตะปาปาปอลที่ 6 ถัดไป
สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่ 23 2leftarrow.png Coat of Arms of Pope Paul VI.svg
พระสันตะปาปา
(ค.ศ. 1963-ค.ศ. 1978)
2rightarrow.png สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์น ปอลที่ 1