สมเด็จพระธีรญาณมุนี

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สมเด็จพระธีรญาณมุนี เป็นสมณศักดิ์ชั้นสมเด็จพระราชาคณะในคณะสงฆ์ไทย มีราชทินนามเต็มว่า "สมเด็จพระธีรญาณมุนี ศรีชินทัตตวรางกูร วิบูลสีลาจารวิมล คณโสภณเลขาธิกร สุนทรปริยัติดิลก ตรีปิฎกวิภูษิต ธรรมยุตติก/มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี อรัญวาสี"

สมเด็จพระธีรญาณมุนี อาจหมายถึง