สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ดำรงตำแหน่ง
2 เมษายน พ.ศ. 2556 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
สมัยก่อนหน้า ชุมพล ศิลปอาชา
สมัยถัดไป กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 (63 ปี)
พรรคการเมือง ชาติไทยพัฒนา

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี

ประวัติ[แก้]

สมศักย์ เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การทำงาน[แก้]

สมศักย์ เริ่มรับราชการในกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 2520 ในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร กองการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งดำรงตำแหน่งดังกล่าวยาวนานถึง 6 ปี ทำให้เขามีความใกล้ชิดกับนักการเมืองในจังหวัดสุพรรณบุรี คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา[1]

ต่อมาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร[2] แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากนายชุมพล ศิลปอาชา ถึงแก่อสัญกรรม แม้ว่าก่อนหน้านั้นจะมีกระแสข่าวว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งเขาก็ตาม[3][4]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า สมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ ถัดไป
ชุมพล ศิลปอาชา 2leftarrow.png Mots.jpg
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ครม.60)
(2 เมษายน พ.ศ. 2556 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
2rightarrow.png กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร