สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Panyapiwat Institute of Management
Pim.jpg
คติพจน์ คำขวัญ "สร้างมืออาชีพด้วยมืออาชีพ" ปรัชญา "การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา"
สถาปนา 9 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ www.pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (อังกฤษ: Panyapiwat Institute of Management) เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนทุนในการก่อตั้งจากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550 คำว่า "ปัญญาภิวัฒน์" หมายถึง ความเจริญทางปัญญา คือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ประวัติ[แก้]

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดการศึกษาโครงการทวิภาคี ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ที่งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ไฟฟ้ากำลัง และธุรกิจอาหาร[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการจัดตั้ง "สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์"[2] ขึ้น เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์"[3]

การศึกษา[แก้]

รูปแบบการเรียน[แก้]

สำหรับในระดับปริญญาตรีนั้นจะเสริมในด้านการปฏิบัติงานจริงด้วย โดยในหนึ่งปีการศึกษานั้นจะแบ่งเป็น 4 ช่วงการศึกษาเรียกว่าควอเตอร์ ควอเตอร์ละ 12 อาทิตย์ โดยในคณะบริหารธุรกิจจะเรียนสลับกับการทำงานทุกๆ ควอเตอร์ ส่วนในคณะอื่นๆ อาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปเช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีการฝึกงานในควอเตอร์ที่ 4 ซึ่งเป็นการทำงานในธุรกิจทางด้านการบริการเช่นร้านเซเว่น อีเลฟเว่น (หลังนั้นจะเป็นการฝึกงานตามสายการเรียนของสาขาวิชานั้นๆ) นักศึกษาชั้นปี 2 จะมีการฝึกงานในควอเตอร์ที่ 3 และชั้นปีที่ 3 จะฝึกงานตั้งแต่ควอเตอร์ที่ 4 ยาวจนถึงควอเตอร์ที่ 3 ของปี 4 (รวม 12 เดือนเต็ม)

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท และยังมีวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท วิทยาลัยนานาชาติ

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาการจัดการธุรกิจอาหาร
 • สาขาการจัดการโลจิสติกส์


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • สาขาวิศวกรรมยานยนตร์


คณะศิลปศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ


คณะนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขาสื่อสารแบรนด์
 • สาขาสื่อสารองค์กร
 • สาขวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์


คณะวิทยาการจัดการ

วิทยาการจัดการบัณฑิต

 • สาขาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ
 • สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว
 • สาขาการจัดการธุรกิจการบิน


คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตร

วิทยาศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเกษตร

คณะบริหารธุรกิจ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรภาษาจีน)


คณะวิทยาการจัดการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์การ


คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต

 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เตรียมเปิดการสอนภายในปี 2559)

ปริญญาโท

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาบริหารธุรกิจ (ระหว่างประเทศ)
 • สาขาบริหารธุรกิจ (เน้นประเทศจีน)


ปริญญาเอก

บริหารธุกิจดุษฎีบัณฑิต

 • สาขาบริหารธุรกิจ (เน้นประเทศจีน)

พื้นที่การศึกษา[แก้]

ภาพมุมสูง บริเวณลานหูกระจงภายในสถาบันฯ อาคารด้านซ้ายชื่อ Convention Hall อาคารด้านขวาเป็นอาคารอำนวยการ อาคารที่เหลบอยู่ด้านหลังเป็นอาคารเอนกประสงค์

แจ้งวัฒนะ[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์อมตะนคร[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 700/1 หมู่ 1 อาคารไทย-เยอรมัน ถนนบางนา-ตราด ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ศูนย์การศึกษาทางไกล[แก้]

เพื่อเป็นการตอบสนองการเรียนใกล้ภูมิลำเนาของตน สถาบันฯได้เปิดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์ โดยรับส่งสัญญาณแบบเรียวไทม์ จากห้องเรียนในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
 • จ.ปทุมธานี
 • จ.สมุทรปราการ
 • จ.ชลบุรี
 • จ.พระนครศรีอยุธยา
 • จ.อุดรธานี
 • จ.ขอนแก่น
 • จ.นครราชสีมา
 • จ.ลำปาง
 • จ.นครสวรรค์
 • จ.สุราษฎร์ธานี
 • จ.สงขลา
 • จ.เพชรบุรี

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]