สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
Panyapiwat Institute of Management
Pim.jpg
คติพจน์ การศึกษาคือบ่อเกิดแห่งภูมิปัญญา
สถาปนา 9 มีนาคม พ.ศ. 2550
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ www.pim.ac.th

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อปี พ.ศ. 2550 เน้นการจัดการศึกษาทางด้านธุรกิจค้าปลีก คำว่า "ปัญญาภิวัฒน์" หมายถึง ความเจริญทางปัญญา คือความเป็นเลิศทางวิชาการและถึงพร้อมด้วยคุณธรรม

ประวัติ[แก้]

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ริเริ่มดำเนินโครงการจัดการศึกษาโครงการทวิภาคี ร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2547 จึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ เทคโนธุรกิจ ที่งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี เปิดสอนในระดับ ปวช. สาขาธุรกิจค้าปลีก ไฟฟ้ากำลัง และธุรกิจอาหาร[1] ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการจัดตั้ง "สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์"[2] ขึ้น เพื่อเปิดสอนในระดับปริญญาตรี

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ได้เปลี่ยนชื่อสถาบันเป็น "สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์"[3]

การศึกษา[แก้]

หลักสูตรที่เปิดสอน[แก้]

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ เปิดสอนใน 2 ระดับ คือ ระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท

คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอาหาร
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

 • สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
 • สาขาวิศวกรรมยานยนตร์

คณะศิลปศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาภาษาจีนธุรกิจ
 • สาขาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

คณะนิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตรบัณฑิต

 • สาขวารสารศาสตร์คอนเวอร์เจ้นท์
 • สาขาสื่อสารองค์กร
 • สาขาสื่อสารแบรนด์

คณะวิทยาการจัดการ วิทยาการจัดการบัณฑิต

 • สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
 • สาขาวิชาการจัดการอาคารและทรัพยากรกายภาพ
 • สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเทื่ยว
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

คณะบริหารธุรกิจ บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • วิชาเอกการจัดการธุรกิจค้าปลีก
 • วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชากลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (หลักสูตรภาษาจีน)

พื้นที่การศึกษา[แก้]

แจ้งวัฒนะ[แก้]

ตั้งอยู่ที่ 85/1 หมู่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางตลาด อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ศูนย์การศึกษาทางไกล[แก้]

เพื่อเป็นการตอบสนองการเรียนใกล้ภูมิลำเนาของตน สถาบันฯได้เปิดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนทางไกล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนจ์ โดยรับส่งสัญญาณแบบเรียวไทม์ จากห้องเรียนในกรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต้
 • จ.ปทุมธานี
 • จ.สมุทรปราการ
 • จ.ชลบุรี
 • จ.พระนครศรีอยุธยา
 • จ.อุดรธานี
 • จ.ขอนแก่น
 • จ.นครราชสีมา
 • จ.ลำปาง
 • จ.นครสวรรค์
 • จ.สุราษฎร์ธานี
 • จ.สงขลา
 • จ.เพชรบุรี

ศูนย์อมตะนคร[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]