สถานีรถไฟบางปะอิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Bar Longdis Darkred.gif
บางปะอิน
Bang-Pa In
กิโลเมตรที่ 58.00
คลองพุทรา
Khlong Phutsa
-6.11 กม.
บ้านโพ
Ban Pho
+4.75 กม.
ดูเพิ่ม : รายชื่อสถานีรถไฟ ย่านชานเมือง
สถานีรถไฟบางปะอิน
Bang Pa In
พลับพลาสถานีรถไฟบางปะอิน.jpg
พลับพลาสถานีรถไฟบางปะอิน
ข้อมูลสถานี
ที่ตั้ง ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3477 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เส้นทาง ทางรถไฟสายเหนือ
ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ
รูปแบบสถานี ระดับดิน
ชานชาลา 4
ระบบอาณัติสัญญาณ ไฟสีสามท่า
ข้อมูลอื่นๆ
รหัส 1028
เจ้าของ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ปริมาณการเดินทาง
ผู้โดยสาร 500-700

สถานีรถไฟบางปะอิน เป็นสถานีรถไฟชั้นที่ 1(1ใน103สถานี) สังกัดกองจัดการเดินรถที่ 1 แขวงการเดินรถกรุงเทพและปริมณฑล การรถไฟแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม โดยก่อนหน้านั้นเป็นสถานีรถไฟชั้นที่ 2 แต่ได้ถูกปรับให้ยกสถานะเป็นสถานีรถไฟชั้นที่ 1 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555(โดยรับรางวัล Smart Station)

สถานีรถไฟบางปะอินเปิดใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5-ปัจจุบัน โดยยังคงสภาพและเอกลักษณ์ความเก่าแก่ไว้คงเดิม จุดเด่นของสถานีบางปะอินอยู่ที่การมีพลับพลารับเสด็จในการพระราชดำเนินของพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ นับแต่รัชสมัย รัชกาลที่ 5-ปัจจุบัน

สถานีรถไฟบางปะอินเปิดให้บริการในการเดินรถทุกวัน วันละ 38ขบวน ทั้งรถไฟฟรีเพื่อประชาชนและรถไฟคิดค่าอัตราโดยสารตามปกติ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ใกล้โรงเรียนและรถไฟช่วงเช้าเป็นรถไฟเที่ยวล่องเข้ากรุงเทพเหมาะแก่ผู้จะไปทำงานในเมืองหลวงจึงทำให้สถานีรถไฟบางปะอินมีผู้โดยสารหนาแน่น เฉลี่ยประมาณ วันละ 500 -700คน

ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวล่อง[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง บางปะอิน ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ร142 อุบลราชธานี 16:50 02.50 กรุงเทพ 04:25
ช314 ชุมทางบ้านภาชี 04:45 05.27 กรุงเทพ 07:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช306 อยุธยา 05:50 06.02 กรุงเทพ 07:50 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช316 ลพบุรี 04.40 06.15 กรุงเทพ 08.20 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช342 ชุมทางแก่งคอย 05:05 06.39 กรุงเทพ 08:40
ช344 ชุมทางแก่งคอย 05:05 06.39 กรุงเทพ 08:40
ช302 ลพบุรี 05.15 06.58 กรุงเทพ 08.50 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช318 ลพบุรี 06.00 07.34 กรุงเทพ 09.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ธ208 นครสวรรค์ 05.00 08.42 กรุงเทพ 10.20
ช304 ลพบุรี 08:00 09.12 กรุงเทพ 10:35
ช340 ชุมทางแก่งคอย 08:45 09.52 กรุงเทพ 11:10
ธ212 ตะพานหิน 05.30 10.40 กรุงเทพ 12.10
ธ202 พิษณุโลก 06.05 12.32 กรุงเทพ 14.05
ธ234 สุรินทร์ 05:18 12.51 กรุงเทพ 14:15
ร106 ศิลาอาสน์ 07.30 13.40 กรุงเทพ 15.05
ร112 เด่นชัย 07.20 16.20 กรุงเทพ 18.00
ธ210 บ้านตาคลี 16.00 19.01 กรุงเทพ 20.35
ร146 อุบลราชธานี 08:45 19.18 กรุงเทพ 21:00
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ตารางเวลาการเดินรถ[แก้]

เที่ยวขึ้น[แก้]

ขบวนรถ ต้นทาง บางปะอิน ปลายทาง หมายเหตุ
ชื่อสถานี เวลาออก ชื่อสถานี เวลาถึง


ช303 กรุงเทพ 04.20 05.35 ลพบุรี 07.05 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช339 กรุงเทพ 05:20 06.32 ชุมทางแก่งคอย 08:15 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร111 กรุงเทพ 07.00 08.22 เด่นชัย 17.20
ธ201 กรุงเทพ 09.25 11.10 พิษณุโลก 17.50
ธ209 กรุงเทพ 11.20 12.50 บ้านตาคลี 15.35
ธ233 กรุงเทพ 11:40 12.54 สุรินทร์ 20:00
ธ211 กรุงเทพ 12.55 14.16 ตะพานหิน 19.15
ธ207 กรุงเทพ 14.05 15.36 นครสวรรค์ 19.15
ร145 กรุงเทพ 15:20 16.42 อุบลราชธานี 03:15
ช315 กรุงเทพ 16.10 17.47 ลพบุรี 19.30 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช301 กรุงเทพ 16.30 18.15 ลพบุรี 20.05 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช313 กรุงเทพ 16:45 18.33 ชุมทางบ้านภาชี 19:10 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช343 กรุงเทพ 17:25 18.54 ชุมทางแก่งคอย 20:40 เดินรถเฉพาะวันหยุดราชการ
ช341 กรุงเทพ 17:25 18.54 ชุมทางแก่งคอย 20:40 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช317 กรุงเทพ 17.25 18.59 ลพบุรี 20.25 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ช305 กรุงเทพ 18:20 19.55 อยุธยา 20:10 ยกเว้นวันหยุดราชการ
ร105 กรุงเทพ 19.50 20.59 ศิลาอาสน์ 04.00
ร141 กรุงเทพ 22:40 23.42 อุบลราชธานี 10:25
* ดพ= รถด่วนพิเศษ / ด= รถด่วน / ร= รถเร็ว / ธ= รถธรรมดา / ช= รถชานเมือง / พช= รถพิเศษชานเมือง / ท= รถท้องถิ่น / น= รถนำเที่ยว / ส= รถสินค้า


ข้อมูลจำเพาะ[แก้]

 • รหัส  : 1028
 • ชื่อภาษาไทย  : บางปะอิน
 • ชื่อภาษาอังกฤษ : Bang-Pa In
 • ชื่อย่อภาษาไทย : บอ.
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : BPI.
 • ชั้นสถานี  : สถานีรถไฟชั้น 1
 • ระบบอาณัติสัญญาณ : ระบบอาณัติสัญญาณไฟสีสามท่า(Center Control) CTC.
 • พิกัดที่ตั้ง  :
 • ที่อยู่  : ทางหลวงจังหวัดหมายเลข3477 ต.บ้านเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160
 • ขบวนรถ/วัน  : 38ขบวนขบวนรถเร็ว ขบวนรถธรรมดา ขบวนรถชานเมือง
 • ปริมาณผู้โดยสาร/วัน : 500-700คน
 • นายสถานี  :นายเอนก รื่นภาคสัตย์
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :นายไพจิตร์ ธรรมรูปา
 • ผู้ช่วยนายสถานี  :นายธาดา หอมจำปา
 • สถานีก่อนหน้า(ที่ไม่ใช่ป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟคลองพุทรา
 • สถานีถัดไป(ที่ไม่ใช่ป้ายหยุดรถ) : สถานีรถไฟบ้านโพ
 • ห่างจากสถานีกรุงเทพ : 58.00กิโลเมตร