ศาสนาบาไฮ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อาคารของธรรมสภายุติธรรมสากลบาไฮ ที่ประเทศอิสราเอล

ศาสนาบาไฮ[1] หรือลัทธิบาไฮ[2] (بهائی) (อังกฤษ: Bahá'í Faith) เป็นศาสนาที่แยกตัวออกมาจากลัทธิบาบีในปี ค.ศ. 1863[3] ถือกำเนิดในจักรวรรดิเปอร์เซีย (ปัจจุบันอยู่ในอาณาเขตของประเทศอิหร่าน) ศาสดาคือพระบะฮาอุลลอฮ์ ศูนย์กลางบาไฮโลกอยู่ที่เมืองไฮฟา มีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด 2 แห่ง คือ พระสถูปของพระบะฮาอุลลอฮ์อยู่ที่เมืองอัคคา และพระสถูปของพระบ๊อบอยู่ที่เมืองไฮฟา ประเทศอิสราเอล ปัจจุบันเผยแผ่ไปกว่า 190 ประเทศ เป็นศาสนาที่เผยแผ่กว้างไกลเป็นอันดับสอง[ต้องการอ้างอิง]รองจากศาสนาคริสต์

คัมภีร์ที่สำคัญในศาสนา[แก้]

 • คัมภีร์อัคคัส
 • คัมภีร์วจนะที่ซ่อนเร้น
 • คัมภีร์หุบผาทั้ง 7 และทั้ง 4 และ
 • คัมภีร์อิกัน

หลักคำสอน[แก้]

หลักคำสอนของศาสนาบาไฮ ได้แก่

 • มีพระผู้เป็นเจ้าเพียงองค์เดียว
 • ทุกศาสนาของโลกคือศาสนาหนึ่งเดียวที่ไม่เปลี่ยนแปลงและคงอยู่นิรันดร์
 • ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมนุษยชาติ มนุษยชาติทั้งมวลเป็นชนชาติเดียวกัน ควรอยู่ร่วมกันอย่างสันติและสามัคคีปรองดอง
 • ความเสมอภาคระหว่างสตรีและบุรุษ
 • การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจด้วยวิธีทางศีลธรรม
 • การศึกษาสำหรับทุกคน
 • ศาสนาต้องสอดคล้องกับวิทยาศาสตร์และหลักเหตุผล
 • การมีภาษาช่วยที่ใช้สื่อสารกันได้ทั่วโลก
 • การขจัดอคติทุกรูปแบบ
 • การค้นคว้าหาความจริงโดยอิสระ
 • การสถาปนาสหพันธรัฐของโลก เพื่อรักษาสันติภาพด้วยการธำรงไว้ซึ่งความปลอดภัยร่วมกัน
 • จุดมุ่งหมายของชีวิตในโลกนี้คือได้ขึ้นสวรรค์อยู่กับพระเจ้าชั่วนิรันดร วิธีปฏิบัติเพื่อเข้าถึงจุดหมายสูงสุด ด้วยการจงรักภักดีต่อพระเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระองค์ ชาวบาไฮเชื่อว่าชีวิตในโลกนี้มีเพียงครั้งเดียว จากนั้นก็จะไปอยู่ในนรกหรือสวรรค์ชั่วนิรันดร

วันสำคัญทางศาสนา[แก้]

งานฉลองบุญ 19 วัน อัยยัมมีฮา วันศักดิ์สิทธิ์

บาไฮศาสนิกชน[แก้]

 • กำลังทำงานเพื่อสร้างอารยธรรมที่ก้าวหน้าและยั่งยืน
 • พยายามรักษาระดับศีลธรรมอันสูงส่งในทุกการกระทำของพวกเขา โดยพระบาฮาอุลลาห์ทรงเน้นความสำคัญในเรื่องความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจได้ ความบริสุทธิ์ การรับใช้ต่อผู้อื่น ความเอื้อเฟื้อ การกระทำสำคัญกว่าคำพูด ความสามัคคี การทำงานเป็นรูปแบบหนึ่งของการบูชา
 • ถูกห้ามมิให้กระทำการฆาตกรรม ลักขโมย พูดปด ประพฤติผิดประเวณี เล่นการพนัน เสพแอลกอฮอล์และสารเสพติด และซุบซิบนินทา
 • สวดอธิษฐานและทำสมาธิทุกวัน
 • เชื่อว่าครอบครัวที่เข้มแข็งและมีคุณธรรมคือรากฐานของสังคม
 • มีโครงการเพื่อการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาทางสังคมและเศรษฐกิจตั้งแต่ในระดับหมู่บ้านไปจนถึงระดับภูมิภาคมากกว่า 3,000 โครงการทั่วโลก

ชุมชนบาไฮ[แก้]

 • ไม่มีนักบวช ไม่รับบริจาคจากบุคคลภายนอก
 • ดำเนินศาสนกิจผ่านทางสภาที่เลือกตั้งขึ้นมา ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก
 • จัดตั้งสภาบริหารระดับท้องถิ่นในกว่า 10,000 แห่งทั่วโลก และมีสภาระดับประเทศในทุกประเทศทั่วโลก

รูปสัญลักษณ์ทางศาสนา[แก้]

ตัวอักษรคำว่า "ยาบา-ฮาอุลลาห์ภา" ซึ่งเขียนตามแบบภาษาอาหรับ เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์

ฐานะของศาสนาในปัจจุบัน[แก้]

ศาสนาบาไฮนับตั้งแต่ท่านโชกิ เอฟเฟนดี ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2500 ระบบสืบตำแหน่งแทนก็เป็นอันสิ้นสุด ชาวบาไฮจึงได้จัดตั้งองค์กรมาบริหารศาสนาขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2506 แบ่งเป็น 3 ระดับ จากต่ำไปหาสูง คือ ธรรมสภาท้องถิ่น ธรรมสภาแห่งชาติ ธรรมสภายุติธรรมสากล

ศาสนาบาไฮ ถึงแม้จะเป็นขบวนการศาสนาใหม่ล่าสุด แต่ก็กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีศาสนิกของศาสนาบาไฮอยู่เกือบทั่วทุกมุมโลก โดยมีศาสนิกประมาณ 10 ล้านคน มี ธรรมสภาแห่งชาติไม่น้อยกว่า 148 แห่ง มีธรรมสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 30,304 แห่ง และมีการแปลคัมภีร์ศาสนาบาไฮออกเป็นภาษาต่างๆ ไม่น้อยกว่า 756 ภาษา โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีสำนักสาขาอยู่ทุกรัฐ และสำนักงานใหญ่ที่เมืองวิลเมตต์ บนฝั่งทะเลสาบมิชิแกน ใกล้เมืองชิคาโก แม้ในประเทศไทยก็มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ และยังมีสาขาต่างจังหวัดที่ เชียงใหม่ สงขลา และยโสธร อีกด้วย

ศาสนาบาไฮในทรรศนะทั่วไปถือกันว่า เป็นนิกายหนึ่งของศาสนาอิสลาม โดยแยกตัวมาจากนิกายชีอะฮ์ ซึ่งเชื่อว่าหลังจากอะลี อิบน์ อะบี ฏอลิบ สิ้นชีวิตแล้ว ก็จะมีอิหม่ามสืบสายต่อมาอีก 12 คน แต่อิหม่ามมะฮ์ดี อิหม่ามคนที่ 12 ได้หายไปในคริสต์ศตวรรษที่ 9 แต่มุสลิมนิกายชีอะฮ์เชื่อว่าสักวันหนึ่งในอนาคตท่านจะมาปรากฏอีก ต่อมาพระบ๊อบได้อ้างว่าตนเองคืออิหม่ามมะฮ์ดี ทั้งได้ปฏิรูปศาสนาอิสลามเสียใหม่ สร้างความไม่พอใจให้กับชาวชีอะฮ์ จึงถูกยิงเป้าในปี พ.ศ. 2393 แต่ชาวบาไฮถือว่าศาสนาบาไฮเป็นศาสนาอิสระ ไม่ขึ้นอยู่กับศาสนาใด เพราะศาสนาบาไฮมีศาสดา หลักการ คัมภีร์ศาสนา ปฏิทินศาสนา โบสถ์ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาเป็นต้น เป็นของตน จนได้ทำเรื่องเสนอให้องค์การสหประชาชาติรับรองว่าเป็นศาสนาอิสระศาสนาหนึ่ง ของโลกเมื่อ พ.ศ. 2490 ซึ่งทางองค์การสหประชาชาติ ก็ได้รับรองสถานะดังที่เสนอมา

แต่ศาสนาบาไฮในประเทศอิหร่านได้รับความกระทบกระเทือนมาก เพราะในปี พ.ศ. 2522 สมัยปฏิวัติศาสนาอิสลาม โดยมีอยาตอลละห์ รุฮอลลาห์ โคไมนี่เป็นหัวหน้าปกครองประเทศอิหร่าน เป็นสมัยที่ศาสนาบาไฮได้รับความเดือดร้อนเป็นที่สุด เพราะถูกถือว่าเป็นศาสนามิจฉาทิฏฐิ ชาวบาไฮถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมาก ที่ถูกจำคุกก็มีมากมาย ทรัพย์สินและบ้านเรือนถูกยึด สมบัติของศาสนา สุสาน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐ จึงเป็นเคราะห์ร้ายที่สุดของชาวบาไฮในประเทศอิหร่านซึ่งเป็นแผ่นดินที่เกิดของศาสนาบาไฮ

อ้างอิง[แก้]

 1. ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์ศาสนาสากล อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ 3, ราชบัณฑิตยสถาน, 2552, หน้า 316
 2. สาคร ช่วยประสิทธิ์. สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่: เอเชีย เล่ม 1 อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. กทม.ราชบัณฑิตยสถาน. 2539. หน้า 327
 3. Taherzadeh, Adib (1987). The Revelation of Bahá'u'lláh, Volume 4: Mazra'ih & Bahji 1877–92. Oxford, UK: George Ronald, 125. ISBN 0-85398-270-8.

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]