มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา)
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
Chalermkarnchana University
ตราสัญลักษณ์วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา.jpg
คติพจน์ สร้างความเป็นเลิศสู่สากล
สถาปนา 7 กันยายน พ.ศ. 2547
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ที่ตั้ง 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
เว็บไซต์ www.ckc.ac.th

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา (อังกฤษ: Chalermkarnchana University) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกษ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งแรกในจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนระดับอุดมศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2547 และได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย ในชื่อว่า "มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา" เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2557[1] ปัจจุบันได้มีการเปิดทำการสอนในจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ได้มีการจัดพิธีประสาทปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี ซึ่งทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีประสาทปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

ประวัติ[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2547[2] ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 6 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จัดให้มีการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน เป็นนายกสภาวิทยาลัย และ ดร.สุชีราภรณ์ ธุวานนท์ เป็นผู้รับใบอนุญาตและอธิการบดี ได้เริ่มเปิดทำการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา โดยเปิดทำการสอนหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

ต่อมาในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการเปิดทำการสอนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการ หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต และเปิดทำการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต หลักสูตรนิเทศการศึกษามหาบัณฑิต ถัดมาในปี พ.ศ. 2549 ได้เปิดสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และเปิดหลัดสูตรระดับปริญญาโทเพิ่มเติมอีก 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน) และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (กฎหมายมหาชน)

ในปี พ.ศ. 2557 ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทสถาบันอุดมศึกษาเป็น "มหาวิทยาลัย"

สถานที่ตั้ง[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา มีสำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนอุบล ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ มีสถานที่จัดการเรียนการสอนตั้งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดนครศรีธรรมราช

การเดินทางสู่มหาวิทยาลัย[แก้]

จังหวัดศรีสะเกษ[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองศรีสะเกษประมาณ 9 กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 226 (ไปทางจังหวัดอุบลราชธานี) และในทางรถไฟ สามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงบริเวณที่หยุดรถไฟเฉลิมกาญจนา ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัยได้

จังหวัดนครศรีธรรมราช[แก้]

มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา นครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ห่างจากสี่แยกหัวถนน ไปทางสายนครศรีธรรมราช - สงขลา ประมาณ 1500 เมตร

หลักสูตร[แก้]


หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
คณะบริหารศาสตร์

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

  • สาขาวิชาการจัดการ
  • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารการศึกษามหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

  • สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
คณะนิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากวิทยาลัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม[แก้]