วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
Lumnamping College
Lpclogo.jpg
คติพจน์ การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม
สถาปนา 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540
ประเภท สถาบันอุดมศึกษาเอกชน
เว็บไซต์ www.lpc.th.edu

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง (อังกฤษ: Lumnamping College) เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2540[1] ปัจจุบันมี ดร.พิเศศ บูรณะสมบัติ เป็นอธิการบดี[2] เปิดทำการสอนด้านบริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง จัดตั้งขึ้นเนื่องจากในขณะนั้นจังหวัดตากยังไม่มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่สามารถผลิตกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ด้วยตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย จึงได้ขออนุญาตจัดตั้งวิทยาลัยลุ่มน้ำปิง ขึ้นที่จังหวัดตาก โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2540 และได้รับการรับรองวิทยฐานะ เพื่อจะทำการสอนเพื่อให้ปริญญาในชั้นปริญญาตรีจากทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา

คณะ[แก้]

วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง เปิดสอนระดับปริญญาตรี และปริญญาโท 4 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยงาน ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
คณะบริหารธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

 • สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 • สาขาบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐศาสตร์

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • สาขาการตลาด
 • สาขาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

 • สาขาวิชาการบัญชี
บัณฑิตวิทยาลัย

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

 • สาขาวิชาบริหารการศึกษา

บุคคลที่มีชื่อเสียงจากวิทยาลัย[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]