วิทยาลัยราชพฤกษ์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วิทยาลัยราชพฤกษ์
Ratchaphruek College
ตราวิทยาลัยราชพฤกษ์.gif
คติพจน์ สถาบันแห่งการเรียนรู้ยุคใหม่ คุณภาพ คุณธรรม นำหน้าสูสากล
สถาปนา 20 เมษายน พ.ศ. 2549
ประเภท เอกชน
เว็บไซต์ www.rc.ac.th

วิทยาลัยราชพฤกษ์ (อังกฤษ: Ratchaphruek College) เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาสถาบันที่ 9 ของสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร ที่เกิดจากปณิธานของ ดร.กมล ชูทรัพย์ ผู้ก่อตั้งสถาบันในเครือตั้งตรงจิตร และ ดร.วิภาพรรณ ชูทรัพย์ ประธานคณะกรรมการ บริหารสถาบัน ในเครือตั้งตรงจิตร จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549[1] เปิดสอนในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท โดยผู้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ประวัติ[แก้]

วิทยาลัยราชพฤกษ์ จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2549 และได้ก่อสร้างอาคารหลังแรกเป็นอาคารเรียน 5 ชั้น โดยใช้ชื่อว่า "อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี" ประกอบไปด้วยห้องเรียน มีห้องปฏิบัติการ สำนักหอสมุด ศูนย์การเรียนรู้ การค้นคว้าและวิจัย (Learning and Research Center) ในปีการศึกษา 2552 วิทยาลัยได้เปิดอาคาร ดร.กมล ชูทรัพย์ ซึ่งเป็นอาคารเรียน 8 ชั้น เพื่อรองรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะนิเทศศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์

สัญลักษณ์ประจำวิทยาลัย[แก้]

ตราประจำวิทยาลัย[แก้]

ความหมายของเครื่องหมายวงกลม หมายถึง องค์ความรู้ที่เกิดปัญญาในการพัฒนาทักษะวิชาชีพซึ่งเป็นพลวัตรสร้างสรรค์คุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติอย่างไม่หยุดยั้ง

รูปหนังสือแฉกมีความหมายได้ 3 ประการ คือ

  1. หนังสือเปรียบเหมือนสรรพวิชาต่าง ๆ
  2. แสงสว่างเจิดจ้าเปรียบเหมือนการพัฒนาปัญญาอย่างต่อเนื่อง
  3. กิ่งก้านของต้นราชพฤกษ์เปรียบเสมือนความเป็นมงคลความดีงาม ความมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

สรุปความหมายรวม “ความสว่างเจิดจ้าในสรรพวิชาต่างๆ ที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งและจรรโลงไว้ซึ่ง คุณธรรมประจำตน”

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย[แก้]

ต้นไม้ประจำวิทยาลัย คือ ต้นราชพฤกษ์ หรือ ต้นคูณ เป็นไม้ประจำชาติไทยเป็นราชาแห่งต้นไม้ เป็นไม้ยืนต้นมีความอดทนสูง เหมาะที่จะปลูกทั่วไป และเติบโตได้ในทุกภาคของประเทศ คนไทยโบราณเชื่อว่า ปลูกต้นราชพฤกษ์แล้ว ถือเป็นมงคล มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี

สีประจำวิทยาลัย[แก้]

สีเหลือง และสีเงิน

คณะที่เปิดสอน[แก้]

ปัจจุบันวิทยาลัยราชพฤกษ์มีคณะวิชาที่เปิดทำการสอนจำนวน 6 คณะ 9 สาขาวิชา คือ

  1. คณะบริหารธุรกิจ ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว bus.rc.ac.th
  2. คณะบัญชี ประกอบด้วยสาขาวิชาการบัญชี acc.rc.ac.th
  3. คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชานิติศาสตร์
  4. คณะนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
  5. คณะวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์และเแอนิเมชัน
  6. คณะสาธารณสุขศาสตร์

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]

เว็บไซต์วิทยาลัยราชพฤกษ์

พิกัดภูมิศาสตร์: 13°49′23″N 100°27′33″E / 13.82293°N 100.45929°E / 13.82293; 100.45929