วัดแฮอินซา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วัดแฮอินซา ชังกย็องพันจ็อน กุฏิพระไตรปิฎกไม้เกาหลี *
Korea-Haeinsa-07.jpg
ประเทศ จังหวัดคย็องซาใต้ ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้
ประเภท มรดกทางวัฒนธรรม
เกณฑ์พิจารณา (iv) (vi)
ประวัติการจดทะเบียน
จดทะเบียน 2538 (คณะกรรมการสมัยที่ 19)

วัดแฮอินซา เป็นวัดในพระพุทธศาสนานิกายมหายานเป็นที่ตั้งของตู้พระไตรปิฎกที่ใหญ่ที่สุดโดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยชิลลาเมื่อ พ.ศ. 1346 ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าแอจังโดยพระภิกษุ 2 รูปที่เดินทางกลับมาจากจีนวัดแห่งนี้ได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ. 2360 และได้รับการบูรณะ ในปี พ.ศ. 2361 วัดแห่งนี้และตู้พระไตรปิฎกได้เป็นมรดกโลกในปี พ.ศ. 2538

มรดกโลก[แก้]

วัดแฮอินซาได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใต้ชื่อ " วัดแฮอินซา ชังกย็องพันจ็อน สถานที่เก็บพระไตรปิฎกไม้เกาหลี" จากองค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 19 เมื่อปี พ.ศ. 2538 ที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี ด้วยข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้เป็นแหล่งมรดกโลก ดังนี้

  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (vi) - มีความคิดหรือความเชื่อที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์ หรือมีความโดดเด่นยิ่งในประวัติศาสตร์