วัดสามพระยาวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

วัดสามพระยาวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เดิมเป็นวัดราษฎร์ สถานที่ตั้งอยู่ที่ แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ชาวบ้านในละแวกนั้นบ้างก็เรียกชื่อวัดว่า วัดสัก หรือ วัดบางขุนพรหม สันนิษฐานว่า สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี ได้มีการก่อสร้างและบูรณปฏิสังขรณ์เสนาสนะ มาโดยลำดับ

ครั้นต่อมา ในรัชกาลที่ ๓ ได้มีพี่น้องร่วมบิดามารดา ประกอบด้วย พระยาราชภักดี (สิงห์ทอง) พระยาเทพอรชุน (ทองปาน) และพระยาราชวรานุกูล (ทองคำ) รวมสามคนพี่น้อง ตามประวัติ บิดาท่านชื่อ มะทอเปิ้น อพยพมาจากรามัญประเทศ แต่ มารดาท่านไม่ปรากฏนาม พี่น้องทั้งสาม ได้จัดสร้างวัดนี้ขึ้นใหม่ แล้วเสร็จจึงได้ทูลเกล้าฯ ถวายเป็นวัดหลวง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว มอบพระราชทานนามวัดว่า “วัดสามพระยา”

รายนามเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีต - ปัจจุบัน[แก้]

รูปที่ ๑ ชื่อ/ฉายา : พระนิโรธรังษี ชื่อเดิม : (เรือง) ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (ร.๓ - ร.๔)

รูปที่ ๒ ชื่อ/ฉายา : พระธรรมสมาจาร ชื่อเดิม : (ศิลา) ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (ร.๕ - พ.ศ. ๒๔๓๓)

รูปที่ ๓ ชื่อ/ฉายา : พระเทพเมธี ชื่อเดิม : (ครุฑ) ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. ๒๔๓๖ - ๒๔๕๖)

รูปที่ ๔ ชื่อ/ฉายา : พระธรรมดิลก ชื่อเดิม : (ขาว เขมโก) ดำรงตำแหน่งเมื่อ : (พ.ศ. ๒๔๕๙ – ๒๔๘๐)

รูปที่ ๕ ชื่อ/ฉายา : สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ชื่อเดิม : (ฟื้น ชุตินฺธโร) ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๔๘๑-๒๕๓๙

รูปที่ ๖ ชื่อ/ฉายา : พระพรหมดิลก ชื่อเดิม : (เอื้อน หาสธมฺโม) ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๕๓๙-ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]