วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก วัดราชาธิวาส)
วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร
Bkkwratchathiwat0506b.jpg
ศาลาการเปรียญวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อสามัญ วัดราชาธิวาสวิหาร
ที่ตั้ง แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ประเภท พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร
นิกาย ธรรมยุต
เว็บไซต์ www.watraja.org
Dharma Wheel.svg สถานีย่อย:พระพุทธศาสนา
    

วัดราชาธิวาสราชวรวิหาร หรือ วัดราชาธิวาสวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ผูกพัทธสีมาเมื่อ พ.ศ. 2310 (กองพุทธสถาน)[1] ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งพระนคร ห่างจากสนามหลวงสองกิโลเมตรเศษไปทางเหนือ ใกล้ท่าวาสุกรี สามเสน มีเนื้อที่ตั้งวัด 34 ไร่ 2 งาน 63 ตารางวา โดยมีพระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) ดำรง ตำแหน่งเจ้าอาวาสตั้งแต่ พ.ศ. 2506-ปัจจุบัน เป็นพระราชาคณะชั้นหิรัญบัฏ ดำรงตำแหน่งแม่กองธรรมสนามหลวงและกรรมการมหาเถรสมาคม รวมทั้งเป็นองค์อุปถัมภ์โรงเรียนวัดราชาธิวาสด้วย

วัดราชาธิวาสราชวรวิหารเป็นวัดที่สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาจาก “วัดสมอราย” ได้รับการปฏิสังขรณ์ต่อเนื่องตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 3 จนถึงในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้ทรงปฏิสังขรณ์ใหม่แล้วพระราชทานนามใหม่ว่า “วัดราชาธิวาสวิหาร” มีความหมายว่า “วัดอันเป็นที่ประทับของพระราชา”[2] เป็นวัดแรกที่ถือกำเนิดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย

พระอุโบสถเป็นทรงขอมคล้ายนครวัด ออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ มีห้องสามตอนคือ ห้องหน้าเป็นระเบียง ห้องกลางเป็นห้องพิธี มีพระสัมพุทธพรรณีเป็นพระประธาน มีนพปฎลมหาเศวตฉัตร (ร. 5 หล่อพระราชทาน) หลังพระประธานเป็นซุ้มคูหา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในแสดงเรื่องพระเวสสันดรชาดก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงเป็นผู้ร่างภาพ และ ศ.ซี.ริโกลี (C.Rigoli) จิตรกรชาวอิตาเลียน เป็นผู้เขียนด้วยการใช้สีปูนเปียก (Fresco)

ศาลาการเปรียญตั้งอยู่หน้าวัด เป็นศาลาการเปรียญสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงให้สร้างเลียนแบบจากศาลาการเปรียญวัดใหญ่สุวรรณาราม จังหวัดเพชรบุรี ถือเป็นศาลาการเปรียญที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย[3]

วัดนี้มีเจ้าอาวาส มาแล้วคือ ก่อนมีคณะธรรมยุต นับแต่เริ่มกรุงรัตนโกสินทร์

 1. พระปัญญาพิศาลเถร (นาค)
 2. พระปัญญาพิศาลเถร (ศรี)
 3. พระธรรมวิโรจน์ (คง)
 4. พระธรรมวิโรจน์ (นก คชเสนี) บุตรเจ้าพระยามหาโยธา (ทอเรียะ คชเสนี)
 5. พระภาวนาภิราม (รอด)
 6. สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เขียว จนฺทสิริ)
 7. พระราชเมธี (จาบ เขมโก)
 8. พระธรรมวโรดม (เซ่ง อุตฺตโม)
 9. พระศาสนโศภน (ปลอด อตฺถการี)
 10. พระสุธรรมาธิบดี (เพิ่ม อาภาโค) เป็นเจ้าอาวาส ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๖ - ๒๕๔๒
 11. พระธรรมกวี (ลือชัย คุณวุฑฺโฒ) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๒ ถึงปัจจุบัน

ตั้งแต่เจ้าอาวาสลำดับที่ 6 เป็นต้นมา วัดเปลี่ยนมาสังกัดธรรมยุต

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]