วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย
ที่ตั้ง ระหว่างแนวเส้นแบ่งของ ตำบลนาบัว - ตำบลสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย
จัดตั้ง 19 มกราคม พ.ศ. 2501
หน่วยราชการ สำนักอุทยานแห่งชาติ
สำนักงานป่าไม้เขตสุรินทร์
สำนักงานคุ้มครองสัตว์และป่าไม้จังหวัดสุรินทร์

วนอุทยานแห่งชาติพนมสวาย หรือเขาสวาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ 2 ตำบลคือ ตำบลนาบัว ตำบลสวาย มีเนื้อที่ 1,975 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาสวายท้องที่ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ "พนมสวาย" เป็นคำภาษาพื้นที่เมืองสุรินทร์ "พนม" แปลว่าภูเขา "สวาย" แปลว่า "มะม่วง" ในหมู่พนมสวายประกอบด้วภูเขา 3 ลูกติดต่อกันซึ่งมีมีชื่อพื้นเมืองเรียกแตกต่างกันไป ได้แก่ "พนมกรอล" แปลว่า "เขาคอก" มีความสูงประมาณ 150 เมตร "พนมเปร๊า แปลว่า "เขาชาย" มีความสูงประมาณ 220 เมตร "พนมสรัย" แปลว่า "เขาหญิง" มีความสูงประมาณ 210 เมตร รวมกันทั้ง 3 ลูก มีชื่อว่า เขาพนมสวาย ความจริงคือ พนมสวายคือ ภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว จึงมีลานหินกระจายทั่วไป เนื่องจากวนอุทยานพนมสวายได้สำรวจทั่วบริเวณวนอุทยานพบว่า มีต้นกล้วยไม้ป่าอยู่เป็นจำนวนมาก ทางวนอุทยานได้จัดต้นกล้วยไม้ป่า มาติดไว้ตามต้นไม้ต่างๆ ริมถนน ริมลานจอดรถบ้าง วนอุทยานพนมสวาย ถือว่าเป็นวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติแห่งหนึ่งในประเทศไทย และเป็นสถานที่แสวงบุญของชาวไทยที่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา เขตอุทยานพนมสวาย เขาพนมสวาย เป็นภูเขาที่โผล่ขึ้นมาโดดๆบนที่ราบทำนาของจังหวัดสุรินทร์ ห่างจากเทือกเขาพนมดงรักประมาณ 50 กิโลเมตร ห่างจากเขาพนมรุ้งประมาณ ๕๐ กิโลเมตร (สามารถมองเห็นพนมรุ้ง และเขากระโดงได้ที่ด้านหลังพระพุทธสุรินทร์มงคล จนเห็นเทือกเขาพนมดงรัก และ เขาพระวิหาร) และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร

พืชพรรณ[แก้]

บันไดระฆัง
ศาลาอัฏฐะมุข
ธรรมชาติเขาสวาย

เนื่องจากพื้นที่พนมสวายส่วนใหญ่เป็นป่าโปร่ง ผิวหน้าดินตื้น ชั้นล่างเป็นดินลูกรังและหิน จึงประกอบไปด้วยป่าเต็งรัง ไม้ที่ขึ้นอยู่เป็นไม้เล็ก ยกเว้นบริเวณหุบเขาระหว่างเขาชาย เขาหญิง และเขาคอกจะเป็นไม้ค่อนข้างใหญ่ ได้แก่ ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้เหียง ไม้พยุง ไม้เต็ง ไม้พลวง ไม้รกฟ้า ฯลฯ นอกจากนี้ช่วงเดือน กุมพาพันธ์-เมษยนของทุกปี ต้นหมากหม้อ หรือภาษาเขมรเรียกว่า "ต้นอั๊ดจรู๊ด" จะออกดอกบานสะพรั่งไปทั่วป่าธรรมชาติในบริเวณหมู่พนมสวาย

สัตว์ป่า[แก้]

สัตว์ป่าที่พบเห็นบ่อยคือ กิ้งก่า ตุ๊กแก กระรอก กระแต ฯลฯ นกชนิดต่างๆ เช่น นกกระเต็น บ่าง นกกระทาดง นกกวัก นกกระปูด นกกางเขนดง นกเขาหลวง นกกระจิบธรรมดา นกเอี้ยง นกเป็ดน้ำ และนกเหยี่ยว นอกจากนั้น ยังมีสัตว์ป่า ที่พบเห็นไม่บ่อยครั้งนัก ได้แก่ กระต่ายป่าต่างๆ ไก่ป่า งูชนิดต่างๆ ตะกวด เต่า เป็นต้น

การเดินทาง[แก้]

การเดินทางมาพนมสวาย จากอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สะดวกมาก โดยไปทางรถยนต์ สายสุรินทร์-ปราสาท ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงบ้านกะน็อบ แยกไปตามเส้นทาง รพช. สายบ้านกะน็อบ-บ้านสวาย เป็นทางลูกรังอัดแน่น 6 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอำเภอเมืองมาถึงวนอุทยานพนมสวาย ประมาณ 20 กิโลเมตร ถนนขึ้นเขาสวายนั้นเป็นถนนลาดยาง 2 เลน กว้าง 5 เมตร

สถานที่น่าชม[แก้]

 • พระพุทธสุรินทรมงคล(นามพระราชทาน) ยอดเขาพนมเปร๊าะ
 • สถูปอัฐิพระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) ข้างลานจอดรถ
 • ศาลาอัฏฐะมุข-รอยพระพุทธบาทจำลอง ยอดพนมกรอล
 • เจดีย์บรรจุอัฐิพระยาสุรินทร์ภักดีศรีไผทสมัน(จรัณย์) คนที่ 8
 • ศาลเจ้าแม่กวนอิม (สร้างขึ้นโดยร้อยเอกสละ สุขเกษม เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บิดา-มารดาเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2548)
 • รอยเท้าหลวงตาพรม (เป็นปรากฏการณ์ทางธรณี ไม่มีคำอธิบายชัดเจน ตามตำนานเล่าว่า หลวงตาพรหมเป็นคนโบราณที่มีรูปร่างใหญ่โตมาก ได้หาบหินมาถึงเขาสวาย ไม้คานเกิดหัก หินที่หาบมาก็หล่นมากองกันจนกลายเป็นเขาสวาย)
 • บ่อขมิ้น (เป็นบ่อธรมชาติ กว้างประมาณ 1 เมตร ลึก 1 เมตร อดีตน้ำจะมีสีเหลืองทองคลายขมิ้นขังอยู่ กระทั่งมีผู้คนเดินทางไปชมบ่อขมิ้นจำนวนมาก บางคนได้โยนสิ่งของลงไป สีของน้ำที่เหมือนขมิ้นจึงจางหายไป)
 • บันไดระฆังพันใบ
 • บ่อสัมฤทธิ์
 • บ่อสกัด
 • ลานหินล้านปี
 • น้ำตกโตงใหญ่
 • น้ำตกผาดอกบัว
 • ผาชมจันทร์
 • ผาดอกบัว
 • สระสวาย (บาราย)
 • ปราสาทพนมสวาย
 • เต่าหินศักสิทธิ์
 • พระอุโบสถวัดพนมศิลาราม
 • รูปปั้นพุทธประวัติ(บริเวณวัดพนมศิลาราม)
 • จุดชมวิวผาหลังพระพุทธสุรินทรมงคล
 • บันไดนาคขึ้นศาลาอัฐมุข
 • ซุ้มประตูเข้าวนอุทยาน
 • มณฑบหลวงปู่สวน
 • แหล่งอนุรักษ์พันธุ์ปลา
 • พระพุทธบรรพตอัมพวัน เขาหญิง(พนมสรัย)
 • พิพิธภัณฑ์หินภูเขาไฟ
 • พระพุทธมหาพนมสรัยวรวิทธิสงเคราะห์ ในพระอุโบสถวัดพนมศิลาราม

ปากปล่องภูเขาไฟ[แก้]

ปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะ แปลก เป็นสระน้ำโค้งไปโค้งมาอยู่เชิงเขาพนมเปร๊าะ เป็นสระน้ำที่มีน้ำพตลอดปี สามารถมองเห็นเมื่อขึ้นไป สักการะพระพุทธสุรินทรมงคล และมองมาทางเชิงเขาทางด้านขวามือหรือทิศไต้ จะเห็นสระน้ำ ที่อยู่กลางป่า ไม่ใช่สระใหญ่ที่อยู่ในหมู่บ้าน สถิติการระเบิดอยู่ที่ 52 ครั้ง

งานประเพณีสำคัญ[แก้]

 • งานบุญประเพณีขึ้นพนมสวาย การบใหว้สิ่งศักสิทธิ์(เลิงพนมสวาย)


อ้างอิง[แก้]

 • หนังสือพนมสวายแหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธ เอเปิ้ล บุ๊คพลาซ่า
 • หนังสือท่องเที่ยว สุรินทร์ มีมากกว่า ที่คุณคิด

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]