รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หมิง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ราชวงศ์หมิงปกครองประเทศจีนตั้งแต่ พ.ศ. 1911 จนถึง พ.ศ. 2187 (ค.ศ. 1368 - 1644) ปกครองเป็นระยะเวลา 276 ปี สืบทอดจากจักรพรรดิราชวงศ์หยวนซึ่งเป็นชาวมองโกล

  • พระนามเดิม จักรพรรดิราชวงศ์ทรงอยู่ในราชสกุล จู(อักษรจีน: 朱; พินอิน: Zhū)
  • พระนามเรียกขาน และ พระนามแต่งตั้ง ส่วนมาก จักรพรรดิบางพระองค์ของจีนอาจมีพระนามเรียกขานเหมือนกันก็ได้ ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสน จึงให้มีชื่อราชวงศ์นำหน้า ตัวอย่างเช่น จักรพรรดิหงหวู่ มีพระนามเรียกขานว่า เกาตี้
  • พระนามเรียกขาน เป็นพระนามของจักรพรรดิจีนที่ถูกตั้งขึ้นมาหลังจากจักรพรรดิพระองค์นั้นๆ เสด็จสวรรคต
  • รัชศก คือ การเรียกชื่อยุคที่จักรพรรดิแต่ละพระองค์ครองราชย์

รายพระนามจักรพรรดิราชวงศ์หมิง[แก้]

พระนามเดิม พระนามเรียกขาน 1
(อย่างสั้น)
พระนามแต่งตั้ง 1 รัชศก ปีครองราชย์
พุทธศักราช
(คริสต์ศักราช)
พระนามที่
รู้จักโดยทั่วไป
จู หยวนจาง
(朱元璋, Zhū Yuánzhāng)
เกาตี้
(高帝, Gāodì)
ไท่จู่
(太祖, Tàizǔ)
หงอู่
(洪武, Hóngwǔ)
1911 - 1941
(1368 - 1398)
จักรพรรดิหงอู่
จู หยุ่นเหวิน
(朱允炆, Zhū Yǔnwén)
ฮุ่ยตี้
(惠帝, Huìdì)
ไม่มี เจี้ยนเหวิน
(建文, Jiànwén)
1941 - 1945
(1398 - 1402)
จักรพรรดิเจี้ยนเหวิน
จู ตี้
(朱棣, Zhū Dì)
เวินตี้
(文帝, Wēndì)
เฉิงจู่ (成祖, Chéngzǔ) หรือ
ไท่จง (太宗, Tàizōng)
หย่งเล่อ
(永樂, Yǒnglè)
1945 - 1967
(1402 - 1424)
จักรพรรดิหย่งเล่อ
จู เกาชื่อ
(朱高熾, Zhū Gāochì)
เจาตี้
(昭帝, Zhāodì)
เหรินจง
(仁宗, Rénzōng)
หงซี
(洪熙, Hóngxī)
1967 - 1968
(1424 - 1425)
จักรพรรดิหงซี
จู จานจี
(朱瞻基, Zhū Zhānjī)
จางตี้
(章帝, Zhāngdì)
ซวนจง
(宣宗, Xuānzōng)
ซวนเต๋อ
(宣德, Xuāndé)
1968 - 1978
(1425 - 1435)
จักรพรรดิซวนเต๋อ
จูฉีเจิ้น
(朱祁鎮, Zhū Qízhèn)
รุ่ยตี้
(睿帝, Ruìdì)
อิงจง
(英宗, Yīngzōng)
เจิ้งถ่ง (正統, Zhèngtǒng)
1979 - 1992
(1436 - 1449)
เทียนสุ้น (天順, Tiānshùn)
2000 - 2007
(1457 - 1464)
1979 - 1992
(1436 - 1449)
2000 - 2007
(1457 - 1464)
จักรพรรดิเจิ้งถง
จู ฉือหยู่ว์
(朱祁鈺, Zhū Qíyù)
จิ่งตี้
(景帝, Jǐngdì)
ไต้จง
(代宗, Dàizōng)
จิ่งไท่
(景泰, Jǐngtài)
1992 - 2000
(1449 - 1457)
จักรพรรดิจิ่งไท่
จู เจี้ยนเซิน
(朱見深, Zhū Jiànshēn)
ฉุนตี้
(純帝, Chúndì)
เซี่ยนจง
(憲宗, Xiànzōng)
เฉิงฮวา
(成化, Chénghuà)
2007 - 2030
(1464 - 1487)
จักรพรรดิเฉิงฮวา
จู โย้วถัง
(朱祐樘, Zhū Yòutáng)
จิ้งตี้
(敬帝, Jìngdì)
เสี้ยวจง
(孝宗, Xiàozōng)
หงจื้อ
(弘治, Hóngzhì)
2030 - 2048
(1487 - 1505)
จักรพรรดิหงจื้อ
จู โห้วจ้าว
(朱厚照, Zhū Hòuzhào)
อี้ตี้
(毅帝, Yìdì)
อู่จง
(武宗, Wǔzōng)
เจิ้งเต๋อ
(正德, Zhèngdé)
2048 - 2064
(1505 - 1521)
จักรพรรดิเจิ้งเต๋อ
จู โห้วชง
(朱厚熜, Zhū Hòucōng)
สู้ตี้
(肅帝, Sùdì)
ซื่อจง
(世宗, Shìzōng)
เจียจิ้ง
(嘉靖, Jiājìng)
2064 - 2109
(1521 - 1566)
จักรพรรดิเจียจิ้ง
จู ไจ่โห้ว
(朱載垕, Zhū Zǎihòu)
จวงตี้
(莊帝, Zhuāngdì)
มู่จง
(穆宗, Mùzōng)
หลงชิ่ง
(隆慶, Lóngqìng)
2109 - 2115
(1566 - 1572)
จักรพรรดิหลงชิ่ง
จู อี้จวุน
(朱翊鈞, Zhū Yìjūn)
เสี่ยนตี้
(顯帝, Xiǎndì)
เซิ๋นจง
(神宗, Shénzōng)
ว่านลี้
(萬曆, Wànlì)
2115 - 2163
(1572 - 1620)
จักรพรรดิหว่านลี่
จู ฉางลั่ว
(朱常洛, Zhū Chángluò)
เจินตี้
(貞帝, Zhēndì)
กวงจง
(光宗, Guāngzōng)
ไท่ฉาง
(泰昌, Tàichāng)
2163
(1620)
จักรพรรดิไท่ฉาง
จู โหยวเจี้ยว
(朱由校, Zhū Yóujiào)
เจ๋อตี้
(悊帝, Zhédì)
ซีจง
(熹宗, Xīzōng)
เทียนฉี่
(天啟, Tiānqǐ)
2163 - 2170
(1620 - 1627)
จักรพรรดิเทียนฉี่
จู โหยวเจี่ยน
(朱由檢, Zhū Yóujiǎn)
จวงเล่ยหมิ่น
(莊烈愍, Zhuānglièmǐn)
ซือจง
(思宗, Sīzōng)
ฉงเจิน
(崇禎, Chóngzhēn)
2170 - 2187
(1627 - 1644)
จักรพรรดิฉงเจิน


จักรพรรดิตามราชวงศ์จีน
สามราชาห้าจักรพรรดิ - ราชวงศ์เซี่ย - ราชวงศ์ซาง - ราชวงศ์โจว - ราชวงศ์ฉิน - ราชวงศ์ฮั่น - ราชวงศ์จิ้น - ราชวงศ์เหนือ-ใต้ - ราชวงศ์สุย - ราชวงศ์ถัง
ยุคห้าราชวงศ์สิบอาณาจักร - ราชวงศ์เหลียว - ราชวงศ์ซ่ง - ราชวงศ์จิน - ราชวงศ์เซี่ยตะวันตก - ราชวงศ์หยวน - ราชวงศ์หมิง - ราชวงศ์ชิง