รายชื่อโรงเรียนสตรีในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อโรงเรียนหญิงล้วนในประเทศไทย เรียงตามปีก่อตั้ง

โรงเรียน/ชื่อย่อ ก่อตั้ง อายุ สัญลักษณ์ จังหวัด เขต/อำเภอ รูป หมายเหตุ
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย/ว.ว. พ.ศ. 2417

141

Wattanawittayaacadamy.png กรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา (เฉพาะมัธยมศึกษา)
โรงเรียนสตรีวิทยา/ส.ว. 3 สิงหาคม พ.ศ. 2443

114

Swband.jpg กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร Striwithaya.jpg
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์/อ.ส.ค. 2 มีนาคม พ.ศ. 2447

110

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
โรงเรียนราชินี/ส.ผ. 1 เมษายน พ.ศ. 2447

110

Rajini logo.png กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ตึกสุนันทาลัย โรงเรียนราชินี.jpg (เฉพาะมัธยมศึกษา)
โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์/ซ.ค.ค. พ.ศ. 2449

109

ตราโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์.jpg กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์/ซ.ย. 5 ธันวาคม พ.ศ. 2450

107

สัญลักษณ์ของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์.gif กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
โรงเรียนศึกษานารี/ศ.น. 5 มิถุนายน พ.ศ. 2453

104

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
โรงเรียนราชินีบน/ส.ผ. 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2454

103

Rajini logo.png กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต (เฉพาะมัธยมศึกษา)
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์/บ.ร. 9 มิถุนายน พ.ศ. 2456

101

RIMG0015.JPG กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร BuildingBen.jpg
โรงเรียนดัดดรุณี/ด.ด. พ.ศ. 2458

100

School.svg จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง/ส.ร. 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2457

100

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตบางกอกน้อย
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ส.ป. 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2459

98

Saisch.jpg กรุงเทพมหานคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ตึกพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์.jpg
โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์/ม.พ. 3 ธันวาคม พ.ศ. 2461

96

สัญลักษณ์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์.jpg กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
โรงเรียนศรียานุสรณ์/ศ.ส. 1 มกราคม พ.ศ. 2462

96

Sriya-logo.gif จังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี/อ.ณ. พ.ศ. 2463

95

ตราอณ..gif จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนราชินีบูรณะ/ร.ณ. 10 มิถุนายน พ.ศ. 2462

95

ตราโรงเรียนราชินีบูณะ.jpg จังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม ตึกศรีพัชรินทร์และอนุสาวรีย์โรงเรียนราชีนีบูรณะ.JPG
โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์/จ.ส. 1 มิถุนายน พ.ศ. 2462

95

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์.gif จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา
โรงเรียนสตรีราชินูทิศ/ร.น. 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2463

94

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ.png จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี Rachinuthit 1 2468.jpg
โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี/ฉ.ส. 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2466

91

Chs logo.jpg จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี.jpg (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ/ส.ศ. 30 มกราคม พ.ศ. 2467

90

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตมีนบุรี
โรงเรียนสุรนารีวิทยา/ส.ร.น. 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2468

89

Surinari witthaya logo.png จังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา
โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์/ซ.ฟ. 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2468

89

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตดุสิต
โรงเรียนสงวนหญิง/ส.ญ. พ.ศ. 2472

86

School.svg จำหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย/MD. 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2471

86

Martae.jpg กรุงเทพมหานคร เขตปทุมวัน
โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์/ก.น. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2472

85

School.svg จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี (เฉพาะห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนสตรีนนทบุรี/น.บ. 25 มีนาคม พ.ศ. 2475

82

School.svg จังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี
โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย/ร.ช. 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2475

82

Our $erviam.jpg จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่
โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์/ก.ศ. 1 กันยายน พ.ศ. 2475

82

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตบางพลัด
โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์/พ.ห. 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477

80

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย ตึกสิรินเทพ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 2014-04-24 18-45.jpg
โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์/ส.ศ. 11 มิถุนายน พ.ศ. 2479

78

School.svg จังหวัดตราด อำเภอเมืองตราด (เฉพาะห้องเรียนปกติ)
โรงเรียนชลกันยานุกูล/ช.น. 10 กันยายน พ.ศ. 2479

78

ตราประจำโรงเรียนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี.jpg จังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน/ส.ว.บ. พ.ศ. 2482

76

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร (เฉพาะมัธยมศึกษา)
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ/ส.ช. 25 มีนาคม พ.ศ. 2481

76

School.svg จังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนนารีวุฒิ/น.ว. 28 มีนาคม 2482

75

School.svg จังหวัดราชบุรี อำเภอบ้านโป่ง
โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย/ศ.ท. 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482

75

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตสาทร
โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์/อ.ส. 23 มีนาคม พ.ศ. 2483

74

School.svg กรุงเทพมหานคร เขตภาษีเจริญ
โรงเรียนสิรินธร/ส.ธ. พ.ศ. 2487

71

School.svg จังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)
โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์/ซ.ป. 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2494

63

School.svg จังหวัดชลบุรี อำเภอศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา/อ.ส.ศ. พ.ศ. 2496

62

AS Logo.gif กรุงเทพมหานคร เขตบางรัก
โรงเรียนนารีวิทยา/น.ร.ว. 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2498

59

School.svg จังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี/ส.น. 20 สิงหาคม พ.ศ. 2504

53

Logo Sainampeung.gif กรุงเทพมหานคร เขตคลองเตย
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ระยอง/ซ.ย.ร. พ.ศ. 2507

51

School.svg จังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา/ซ.ย. 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2511

46

School.svg จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล/ซ.ย.ท. พ.ศ. 2518

40

School.svg จังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
โรงเรียนกุลมาฒน์ธนบุรี/ก.ม.ธ. 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2519

38

Kunlamhat.png กรุงเทพมหานคร เขตธนบุรี
โรงเรียนสตรีศึกษา/ส.ศ. School.svg จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด (เฉพาะมัธยมศึกษาตอนต้น)