รายชื่อเมืองสำคัญในศาสนาคริสต์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความที่เกี่ยวข้องกับ

Cross Christianity.jpg

 
พระเจ้า
ตรีเอกภาพ :
พระบิดา (พระยาห์เวห์) • พระบุตร (พระเยซู) • พระวิญญาณบริสุทธิ์
ความเชื่อ
เทววิทยาการตกในบาปความรอดการพิพากษาครั้งสุดท้ายหลักข้อเชื่อของอัครทูตบัญญัติ 10 ประการ
คัมภีร์
คัมภีร์ไบเบิล :
ภาคพันธสัญญาเดิมภาคพันธสัญญาใหม่พระวรสาร
นิกาย
ตะวันตก
คาทอลิกโปรเตสแตนต์ (แองกลิคันลูเทอแรนเพรสไบทีเรียนเมทอดิสต์แบ๊บติสต์แอดเวนติสต์)
ตะวันออก
อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ออเรียนทัลออร์ทอดอกซ์
อตรีเอกภาพนิยม
พยานพระยะโฮวามอรมอน
ประวัติ
ประวัติศาสนาคริสต์เปาโลอัครทูตยุคแรกสภาสังคายนาสากลมหาศาสนเภทสงครามครูเสดการปฏิรูปศาสนา
อื่น ๆ
สถานที่สำคัญทางศาสนาวันสำคัญสัญลักษณ์ธงบุคคลนักบุญศิลปะอภิธานศัพท์ศาสนาคริสต์
Category ดูหมวดหมู่

จัดการ: แม่แบบ  พูดคุย  แก้ไข

ในพระคัมภีร์ไบเบิลของคริสต์ศาสนาได้กล่าวถึงเมืองสำคัญไว้จำนวนมาก

เมืองสำคัญ[แก้]

 1. นาซาเรธ
 2. เบธเลเฮม
 3. เยรูซาเลม
 4. อิสตันบูล
 5. โรม

ประเทศ รัฐ และ ทวีป[แก้]

 1. ประเทศอิสราเอล
 2. นครรัฐวาติกัน
 3. ทวีปยุโรปตะวันตก

สถานที่สำคัญ[แก้]

ดูเพิ่มเติมที่: คริสต์ศาสนสถาน
 1. มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 2. ชาเปลซิสติน
 3. มหาวิหารโนเตรอดาม
 4. เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์
 5. มหาวิหารเซนต์พอล
 6. มหาวิหารโคโลญ