รายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย ในหน้านี้รวบรวมรายชื่อพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยแบ่งตามเนื้อหาได้ดังนี้ (พิพิธภัณฑ์บางแห่งอาจมีรายชื่ออยู่มากกว่าหนึ่งหมวด)

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี[แก้]

พระที่นั่งวิมานเมฆ

การศึกษา[แก้]

ธรรมชาติวิทยา[แก้]

สื่อสารและคมนาคม[แก้]

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ขอนแก่น
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร หาดใหญ่
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร ภูเก็ต
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร นครราชสีมา
 • พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร เชียงใหม่
 • พิพิธภัณฑ์รถไฟ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์รถม้าพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์รถพระที่นั่ง พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์จักรยาน กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์หนังสือพิมพ์ไทย สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ไปรษณีย์ไทย
 • พิพิธภัณฑ์โทรคมนาคม
 • พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์
 • พิพิธภัณฑ์จักรยานโบราณ
 • พิพิธภัณฑ์ดาวเทียม
 • พิพิธภัณฑ์เรือไทย (Thai Boat Musem) - พระนครศรีอยุธยา
 • พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพ กรมวิชาการเกษตร

ทหาร[แก้]

กฎหมายและราชทัณฑ์[แก้]

ภูมิปัญญาพื้นบ้าน[แก้]

พิพิธภัณฑสถานกำแพงเพชร เฉลิมพระเกียรติ

ดูเพิ่ม หัวข้อ ผ้าไทย

บุคคล[แก้]

วิทยาศาสตร์[แก้]

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

การเกษตร[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์ประมง ม.เกษตรศาสตร์
 • พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑสถานพืชศาสตราจารย์กสิน สุวะตะพันธุ์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย: ใช้จัดเก็บตัวอย่างพันธุ์ไม้ ทั้งตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างรักษาสภาพโดยการดอง ตัวอย่างผล เมล็ด ละอองเรณู และสปอร์ ภาพถ่าย ภาพวาดสไลด์สีโปร่งแสง ตัวอย่างเนื้อไม้ ซากดึกดำบรรพ์
 • สวนเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษาบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

การแพทย์และสาธารณสุข[แก้]

พุทธศาสนา[แก้]

 • พิพิธภัณฑ์พระ กำนันชูชาติ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย มหาสารคาม
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์มั่น สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์อาจารย์ฝั้น สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์วัดไร่ขิง นครปฐม
 • พิพิธภัณฑสถาน วัดคลองท่อม กระบี่
 • พิพิธภัณฑ์วัดพระมหาธาตุ "ศรีธรรมราชพิพิธภัณฑสถาน" นครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์พระประทีปโกลด์แลนด์ เชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์ พระพุทธธรรม พระบรมสารีริกธาตุ
 • พิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส

ศิลปะ[แก้]

 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี
 • พิพิธภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาที่ทำในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพมหานคร
 • หออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จัดแสดงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านศิลปะ ในฐานะ องค์อัครศิลปิน และเป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและผลงานของศิลปินแห่งชาติตั้งแต่ปี 2528 ถึงปัจจุบัน
 • พิพิธภัณฑ์ คีตกวีลูกทุ่งไทย ครูไพบูลย์ บุตรขัน ปทุมธานี
 • พิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัย
 • พิพิธภัณฑ์บ้านหนังตะลุง สุชาติ ทรัพย์สิน - นครศรีธรรมราช
 • พิพิธภัณฑ์ปานถนอม (ไทยทรงดำ) - เพชรบุรี

ผ้าไทย[แก้]

เศรษฐกิจ[แก้]

พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

มานุษยวิทยา[แก้]

 • สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ มิวเซียมสยาม (สพร.) - เป็นพิพิธภัณฑ์อุษาอาคเนย์ ทางด้านชาติพันธุ์วิทยา มานุษยวิทยา และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสังคมไทยและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
 • พิพิธภัณฑ์ไทยเบิ้ง ลพบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ชาวโส้ สกลนคร
 • พิพิธภัณฑ์ชาวเขา เชียงใหม่
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยลื้อ เชียงคำ พะเยา
 • ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ เพชรบุรี
 • หอฝิ่น เชียงราย
 • พิพิธภัณฑ์วัดม่วง ราชบุรี
 • พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา กรุงเทพมหานคร
 • พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ[1]

อื่นๆ[แก้]

ป้ายทางเข้าพิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]