รายชื่อประเทศตามระบอบการปกครอง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

รายชื่อประเทศตามระบอบการปกครอง รวบรวมและแบ่งแยกประเทศตามระบอบการดำเนินงานของรัฐบาล โดยประเทศนั้นหมายถึงรัฐปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง และมีรัฐบาลปกครองประชากรจำนวนหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศ

ประชาธิปไตย[แก้]

ระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย คือ ระบอบการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง มี 3ลักษณะ คือ

ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา (ที่มีประธานาธิบดีเป็นประมุข)[แก้]

นายกรัฐมนตรีเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารและสภานิติบัญญัติมีประธานาธิบดีที่ถูกเลือกตั้งเป็นประมุขของประเทศเพียงแต่ในนาม รัฐสภา (ฝ่ายนิติบัญญัติ) กับคณะรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร) จะมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด

 1. ประเทศบังกลาเทศ
 2. ประเทศบัลแกเรีย
 3. ประเทศเช็ก
 4. ประเทศโดมินิกา
 5. ประเทศฮังการี
 6. ประเทศไอร์แลนด์
 7. ประเทศอิสราเอล
 8. ประเทศลัตเวีย
 9. ประเทศลิธัวเนีย
 10. ประเทศมาซีโดเนีย
 11. ประเทศมอริเชียส
 12. ประเทศฟินแลนด์
 13. ประเทศเนปาล
 14. ประเทศโปรตุเกส
 15. ประเทศสโลวาเกีย
 16. ประเทศตรินิแดดและโตเบโก
 17. ประเทศตุรกี
 18. ประเทศซิมบับเว

ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดี[แก้]

ในการปกครองระบอบประชาธิไตยแบบนี้ ฝ่ายนิติบัญญัติ (รัฐสภา) ฝ่ายบริหาร (ประธานาธิบดี) และฝ่ายตุลาการ (ศาล) แยกอำนาจออกจากกัน

สหรัฐอเมริกา

ประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดีกึ่งรัฐสภา[แก้]

ระบอบกึ่งประธานาธิบดีมีทั้งประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรี ประธานาธิบดีมีอำนาจบริหารและเป็นประมุขของประเทศ รวมทั้งสามารถแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีได้

 1. ประเทศมองโกเลีย
 2. ประเทศฝรั่งเศส
 3. เลบานอน
 4. เกาหลีใต้

เผด็จการ[แก้]

ระบอบการเมืองแบบเผด็จการ คือ ระบอบการเมืองการปกครองที่คณะผู้ปกครองใช้อำนาจเหนือประชาชนโดยไม่ยอมรับเสรีภาพหรือความเสมอภาคของประชาชน ระบอบเผด็จการมีอยู่ 2 ประเภท ดังนี้

สมบูรณาญาสิทธิราชย์[แก้]

ในระบอบนี้ พระมหากษัตริย์มีพระราชอำนาจสมบูรณ์และทรงสืบทอดอำนาจผ่านทางราชวงศ์

 1. ประเทศโอมาน
 2. ประเทศกาตาร์
 3. ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 4. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 5. ประเทศสวาซิแลนด์
 6. ประเทศบาห์เรน
 7. ประเทศบรูไน

เผด็จการทหาร[แก้]

กลุ่มผู้ปกครองในระบอบนี้จะปกครองประเทศเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตน โดยผู้ปกครองสามารถเป็นบุคคลสามัญได้

 1. ประเทศไนเจอร์

รัฐคอมมิวนิสต์[แก้]

ระบอบการเมืองแบบนี้เป็นการปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเพียงพรรคเดียว รัฐบาลจะกำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

 1. ประเทศจีน
 2. ประเทศคิวบา
 3. ประเทศเกาหลีเหนือ
 4. ประเทศลาว
 5. ประเทศเวียดนาม

กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลง[แก้]

ประเทศเหล่านี้กำลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครอง และยังไม่สามารถถูกจำแนกอย่างชัดเจนได้

 1. ประเทศโซมาเลีย (กำลังมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยระบอบกึ่งประธานาธิบดี)
 2. ประเทศซูดาน (กำลังมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยระบอบประธานาธิบดี)
 3. ประเทศปาเลสไตน์ (กำลังมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยระบอบกึ่งประธานาธิบดี)
 4. ประเทศลิเบีย (กำลังมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยระบอบประธานาธิบดี)
 5. ประเทศอิรัก (กำลังมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยระบอบรัฐสภา)
 6. ประเทศเอริเทรีย (กำลังมุ่งหน้าสู่ประชาธิปไตยระบอบประธานาธิบดี)

อ้างอิง[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]